Dissabte, 10 d'abril de 2021 - Edició 989
La República

[VÍDEO – OPINIÓ] Sintonitza Europa: El restyling del DPD

La Unió Europea vol ara que tots els problemes en protecció de dades es gestionin a través dels canals de denúncia de la Directiva 2019/1937 de protecció als alertadores dels interessos de la Unió.

Josep Jover
Josep Jover 23/03/2021

Si a vostè, Li venen la protecció de dades esmentant només a l’RGPD i la LOPDGDD,  sàpiga que l’estan enganyant. I si Vostè, exerceix de Delegat de Protecció de dades i a més el seu títol li ha costat una pasta,  sàpiga que això s’ha acabat com era.

 

La Unió Europea vol ara que tots els problemes en protecció de dades es gestionin a través dels canals de denúncia de la Directiva 2019/1937 de protecció als alertadores dels interessos de la Unió.

Certament, en el seu Article 2-1-a-x) diu textualment que es regulen per aquesta directiva la “protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació”; no per l’RGPD, sinó per aquesta Directiva. Només en el que NO estigui previst en aquesta Directiva o posteriors, serà vàlid el RGPD.

 

el Delegat de Protecció de Dades, si més no, perd bona part les seves atribucions, com l’atenció a les persones interessades, l’exercici dels seus drets, la supervisió de l’acompliment normatiu i la cooperació i enllaç amb l’autoritat de control. Tot funcionarà a partir d’ara pel procediment de canal de denúncies.

La 2019/1937 És una directiva de creació d’un procediment de RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES i de simplificació administrativa, ja que els casos més usuals poden trobar cabuda i solució; i els menys usuals una fase probatòria prèvia i un mecanisme per redreçar conductes desviades a través de la figura del Instructor de Canal de Denúncies, no del DPD.

Si ens trobem davant d’un procediment previ i quasi obligatori, caldria valorar si estaríem o no davant d’una nova excepció processal que beneficiaria les empreses i institucions que posseeixen aquests canals de denúncia amb instructors independents.