Dijous, 6 d'octubre de 2022 - Edició 1533
La República

L’Atur juvenil a Catalunya

Aquest drama és més greu en l’atur juvenil, estem en un estat on en els darrers 10 anys, 1 de cada 2 joves no estan trobant la seva primera feina estable

Josep Pedrol 22/08/2022

La Taxa d’Atur a Catalunya l’any 2021 ha estat del 11,6%, la mateixa que a la Comunitat de Madrid. La mitjana d’Espanya és del 14,8% amb regions com Andalusia i Extremadura amb taxes del 21,7% i 19,5%. En contrast, la mitjana dels països de la zona Euro és del 7,7%, i per comparar-nos amb un país semblant, a França és del 7,9%, mentre que al Llenguadoc-Rosselló tot i ser la regió amb la taxa d’atur més alta de França, encara està per sota de Catalunya amb un 11,4%.

L’Atur Juvenil a Catalunya l’any 2021 ha estat del 28,9% segons dades d’Eurostat per a joves entre 15 i 24 anys, és a dir: de 1000 joves que volen incorporar-se al mercat de treball, 289 no troben feina. A Madrid estan lleugerament pitjor amb una taxa del 29,4%, mentre que la taxa mitjana d’Espanya és del 34,8%, amb regions com Andalusia i Extremadura amb taxes del 44,5% i 46,4%. En contrast, la mitjana dels països de la zona Euro és del 16,8%, a França és del 18,9% i a la nostra regió veïna del Llenguadoc-Rosselló és del 27,6%, més d’un punt per sota de Catalunya.

En els següents 2 gràfics podem veure les taxes d’Atur Juvenil i total d’Atur de Catalunya comparades amb Madrid, Espanya, la mitjana del països de la zona Euro, França i la regió francesa del Llenguadoc-Rosselló que inclou la Catalunya Nord. Podem veure que les línies dels gràfics a Europa són més planes, és a dir, les crisis no provoquen tanta destrucció de llocs de treball i de l’economia del país.

Observem que a França l’Atur Juvenil estava per sota del 20%, va pujar fins al 25% durant la crisi 2009-2016 i actualment ha tornat al 19%. La mitjana d’Europa té una evolució similar si bé amb millors dades. Però la situació de l’Atur Juvenil a Espanya ha tingut una evolució desastrosa, va passar de ser la mateixa d’Europa l’any 2007, a casi doblar-la el 2013, és a dir en 6 anys del 18,1% al 55,5%. A Catalunya va passar del 13,4% al 50,2%, a Madrid del 16,8% al 48,8%, però al Llanguadoc-Rosselló del 26% al 36,5%.

 

En els dos gràfics queda prou evident que Espanya té un mercat de treball molt precari on en les èpoques de crisi es destrueixen llocs de treball de manera salvatge.  Aquest drama és més greu en l’atur juvenil, estem en un estat on en els darrers 10 anys, 1 de cada 2 joves no estan trobant la seva primera feina estable.

Per acabar, al gràfic també podem comparar Catalunya amb Madrid. És interessant veure l’evolució des de l’any 2012 per veure quin ha estat l’efecte de l’assenyalada inestabilitat política i les informacions de que milers d’empreses van marxar de Catalunya. Doncs bé, es pot veure que actualment les taxes d’atur de Catalunya i Madrid són similars, i això vol dir que Catalunya ha anat a millor perquè fa uns anys eren lleugerament pitjors que les de Madrid.

Josep Pedrol

economista