Dijous, 9 de febrer de 2023 - Edició 1659
La República

Un informe del Gabinet Jurídic apunta que el 80% de les sentències del 2018 van ser favorables a la Generalitat

El text constata que el 155 va suposar una paralització dels litigis davant el TC

Agències 10/09/2019
Imatge d'arxiu d'una jutgessa

El Govern ha analitzat l’informe sobre la memòria d’activitats del Gabinet Jurídic de la Generalitat de l’any passat i ha constatat que més del 80% de les sentències van ser dictades a favor seu. Segons el document, s’han notificat 3.878 sentències: el 72,56% favorables (2.814) i un 8,12% parcialment favorables (350). La memòria d’activitats del Gabinet Jurídic també ha destacat l’increment de l’ús del català a la justícia, tot i que encara el percentatge és molt baix. El 2018, un 14% de les sentències van ser notificades a la Generalitat en català, mentre que l’any anterior va ser un 10%. En canvi, el nombre d’interlocutòries i el nombre de documents de tramitació que utilitzen el català han estat només del 9% i del 13%, respectivament. El text també apunta que el 2018 va significar una paralització dels litigis davant el TC com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155.

El total de plets donats d’alta al llarg del 2018 ha estat de 8.066, una xifra similar a la de l’any anterior. L’import de les costes taxades per l’actuació en plets favorables als interessos de la Generalitat ha estat de 792.146 euros. D’aquestes, en data de 31 de desembre de 2018 s’havien ingressat al Tresor de la Generalitat 367.003 euros, un 46,33% del total. Això vol dir que l’estalvi per a la Hisenda de la Generalitat que ha suposat l’exercici de representació i defensa en els plets guanyats, ha estat de 55.139.504 euros. La Memòria del Gabinet Jurídic Central també destaca l’increment del nombre de tràmits judicials i les notificacions que es van fer a través de mitjans electrònics, uns 20.280, 1.031 més que l’any anterior.

L’any 2018 s’ha caracteritzat per la paralització de les actuacions fins al mes de juny, degut a les mesures adoptades per l’Estat sota l’article 155 de la Constitució espanyola. Cal destacar que, a banda dels procediments en els quals es va plantejar conflictivitat competencial enfront de l’Estat i altres litigis de caràcter ordinari, també es van formular diverses accions per qüestionar les mesures adoptades per l’Estat a l’empara d’aquest article. Al llarg del segon semestre, es va endegar una negociació bilateral amb l’Estat per a la solució negociada de la conflictivitat que es trobava plantejada al TC, en la qual es va assolir els acords respecte de la llei de la universalització de l’assistència sanitària i bona part dels recursos en matèria d’habitatge.

Pel que fa als procediments davant la UE, l’exercici s’ha caracteritzat pels efectes de les directrius aplicades per la Comissió Europea respecte als procediments d’infracció, que han suposat un abreujament molt considerable dels procediments de diàleg interinstitucional en les fases precontencioses i, alhora, la concentració i la intensificació del control que exerceix la Comissió Europea sobre el compliment del dret de la UE respecte a determinats sectors com el medi ambient i la defensa de la competència.

Pel que fa a la funció assessora i formativa, el nombre d’expedients tramitats ha ascendit a 671. Segons el Govern, s’han vist afectats per l’aplicació del 155. En referència a les actuacions de règim interior, s’han tramitat 681 expedients, i cal destacar les relatives al procés selectiu per a l’accés al cos d’advocacia, convocat el 27 d’octubre de 2016 i finalitzat a meitat de 2018.