Edició 1887

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 25 de setembre del 2023
Edició 1887

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 25 de setembre del 2023

Justícia vol posar remei a la preocupant manca d’ús del català als jutjats

|

- Publicitat -

La justícia i la llengua catalana no són dos elements que es complementin gaire a Catalunya, un fet que de base és molt greu, ja que molts catalanoparlants acaben exercint els seus drets en castellà, quan tindrien tot el dret a fer-ho en la llengua que més els convingui pel fet de ser a Catalunya.

Publicitat

El Departament de Justícia ja fa temps que treballa per revertir-ho i recentment ha encetat una campanya per promoure l’ús del català als jutjats, acompanyada d’un estudi que fa encendre totes les alarmes pel que fa a la llengua catalana en l’àmbit judicial. Amb el títol “Fer servir el català no canvia la sentència. Fem justícia al català”, el departament liderat per la consellera Lourdes Ciuró busca trencar tots els prejudicis que tenen molts usuaris de la Justícia a l’hora d’utilitzar lliurement el català en les seves relacions amb l’Administració de justícia.

En un comunicat de la conselleria, s’alerta que de totes les sol·licituds que es demanen per ser atesos en català, el 81% es veuen vulnerades. Les dades sobre les sentències en català són encara més alarmants: només el 6,9% ho són en la nostra llengua.

És per això que Justícia treballa per implementar mesures que ajudin a canviar aquesta tendència. El passat 16 de juny, la consellera Ciuró va presentar un paquet de mesures per millorar la presència i l’ús del català a la Justícia. Unes mesures que han estat proposades a partir de la dramàtica anàlisi que es va fer de tots els àmbits competencials del Departament de Justícia.

Aquest primer paquet de mesures consta dels següents punts:

– L’aprovació, aquest mateix juliol, d’un Pacte Nacional per la Justícia que permeti aglutinar i donar veu a tots els actors vinculats amb la justícia, des d’universitats a institucions privades.

– La posada en funcionament, a través d’un codi QR, d’un circuit de queixes que es comuniquin directament amb l’Administració per registrar casos de drets lingüístics vulnerats als jutjats i donar-los-en una resposta prioritària.

– La creació d’un nou lloc web de Justícia: justicia.gencat.cat/llengua

– La negociació amb l’Escola Judicial d’un conveni amb el qual el nivell C1 passi a ser un mèrit, en lloc de l’actual B2; una circumstància que ja existeix a València.

– Concedir beques per a jutges i fiscals, entre els millors estudiants de dret de Catalunya. Amb això, es pretén cobrir les vacants a Catalunya amb professionals que ja coneguin la nostra llengua i el nostre Dret civil català.

– La publicació de nous diccionaris terminològics, un de mediació, i un altre de dret processal.

– Reforçar el català com a llengua vehicular en les presons i centres de justícia juvenil i que sigui vista i utilitzada com el que és: “una llengua d’oportunitats“.

– Un paper més important del català en l’àmbit d’Afers Religiosos.

– La implementació d’un nou model de formació, amb programes formatius individualitzats que gaudeixin d’eines adaptades a cada persona.

– L’inici de la ja mencionada campanya de conscienciació adreçada a tots els ciutadans per tal de respectar els drets lingüístics de les persones, i enfocada a la Justícia. El departament ja ha compartit el primer vídeo d’aquesta campanya.

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió