Edició 1778

Els Països Catalans al teu abast

Dijous, 08 de juny del 2023
Edició 1778

Els Països Catalans al teu abast

Dijous, 08 de juny del 2023

El TC veu constitucional que un tribunal es negui a traduir al castellà una sentència en català si no hi ha indefensió

El TSJIB va denegar la traducció a una empresa d'Eivissa que tenia dubtes sobre una data

|

- Publicitat -

El Tribunal Constitucional (TC) considera que no vulnera el dret a la tutela judicial efectiva la negativa de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) a traduir una resolució judicial redactada en català, en constatar que en les circumstàncies del cas no s’havia generat cap indefensió derivada de l’ús de la llengua catalana. El TC ha resolt un recurs d’una emprsea que al·legava que el TSJIB, en un procés en què es discutia el pagament de diverses retribucions derivades d’una concessió que manté amb el govern balear, havia vulnerat la Constitució per negar-se a traduir al castellà una interlocutòria d’aclariment redactada en català.

Publicitat

Es tracta de la companyia Accesos de Ibiza SA, adjudicatària de la construcció i explotació de l’autovia de l’aeroport a Eivissa. La seva petició de traducció, després de no controvertir la plena comprensió lingüística de la sentència dictada en el procediment, també redactada en català, es fonamentava en que una determinada frase utilitzada en la interlocutòria per resoldre l’aclariment de la sentència en relació amb una data, no permetia resoldre els dubtes sobre això.

La sentència del ple del TC destaca que la jurisprudència constitucional, en aquells supòsits en què la indefensió al·legada es vinculi amb l’ús per part de l’òrgan judicial d’un idioma autonòmic cooficial diferent del castellà, ha establert que el control queda limitat a verificar, igual que en la resta de supòsits d’indefensió, que aquesta tingui l’origen immediat i directe en aquesta actuació judicial concreta i que generi una indefensió material real, efectiva i actual, mai potencial o abstracta.

Et pot interessar  El Govern considera que la prohibició del català als plens de la Catalunya del Nord "contravé l'esperit europeista"

A partir d’això conclou que la indefensió al·legada no és causada per la decisió judicial de denegar la traducció, tot i haver-se formulat en terme de disputa sobre l’ús de la llengua catalana, sinó amb els dubtes sobre la comprensió d’una expressió que, per a l’entitat demandant, amb independència de la llengua utilitzada, només poguessin haver quedat resolts mitjançant una rectificació de la seva redacció.

Han anunciat la formulació de vot particular els magistrats Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa i la magistrada Concepción Espejel per entendre que l’empara s’hauria hagut d’atorgar al recurrent, tal com va demanar la fiscalia. Raonen que la negativa de l’òrgan judicial a la traducció de les resolucions judicials redactades en català al castellà va vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva i li va causar indefensió material perquè la llei orgànica del Poder Judicial obliga els jutges i els magistrats que redactessin les seves resolucions en la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma a procedir a la seva traducció al castellà quan s’interessa per la part que al·lega indefensió.

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió