Edició 1767

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 28 de maig del 2023
Edició 1767

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 28 de maig del 2023

Els anuncis en català de l’Administració Estatal a Catalunya no arriben al 4%

|

- Publicitat -

Plataforma per la Llengua ha elaborat un concís estudi sobre l’ús lingüístic del català en els anuncis publicitaris que es fan als principals diaris de Catalunya: La Vanguardia, el Periódico (ambdós edicions, catalana i castellana), l’Avui i El  Punt. L’estudi es va realitzar a cavall entr el novembre i desembre del 2006. Ara se’n poden treure dues importants conclusions:

Publicitat

La primera és la més negativa, i és que el 3,9% de la publicitat que produeix l’administració de l’Estat espanyol són en català. És a dir cada 100 anuncis més 96 són en castellà. Aquesta indiferència mostra la despreocupació i falta de sensibilitat del sector públic de l’Estat espanyol cap a la nostra cultura. També és molt negativa l’anàlisi de sectors que han tingut conflictes amb la Generalitat a l’hora d’aplicar la Llei de política lingüística, com ara les productores i exhibidores de cinema.

La segona és més positiva. S’ha de destacar que molts sectors econòmics d’un important pes específic, com ara diversos mitjans de comunicació o empreses multinacionals, han adoptat clares pautes de fidelitat lingüística envers la nostra llengua. Així, per exemple, un 96,1% dels anuncis que els mitjans de comunicació televisius publiquen a la premsa catalana són en català, mentre que si analitzem la publicitat que fa el sector energètic en els diaris del país, la totalitat d’anuncis són publicats en la nostra llengua: un 100%.

Així, cal destacar que l’ús del català ja s’acosta a la meitat dels anuncis publicats a la premsa diària a Catalunya, amb un 46,81%, i que fins i tot en els diaris editats en llengua castellana els anuncis en català suposen ja més d’una quarta part del total:

Diari per diari

Si analitzem la situació diari per diari, els usos lingüístics, tal i com ja hem reiterat anteriorment, venen condicionats en bona mesura per la llengua d’aquest mitjà: A l’Avui, per exemple, el 96,9% dels anuncis són en català i només el 3,1%, en castellà; a l’edició catalana d’El Periódico, el 54,5% dels anuncis són en català i el 45,5% en castellà, mentre que a l’edició en castellà d’El Periódico, el 31,9% dels anuncis són en català i el 67,8%, en castellà; a La Vanguardia la situació és similar: el 25,9% dels anuncis són en català i el 74,0% en castellà; finalment, al diari El Punt, el 83,4% dels anuncis són en català i el 16,6% en castellà.

Cal esmentar com a dada general que del total d’anuncis de la mostra (1.300), el 83%, és a dir, 1.079 anuncis del total, corresponien a empreses privades, i la resta, un 17%, és a dir, 221 anuncis del total, eren anuncis d’administracions públiques.

Podeu consultar l’estudi complet clicant aquí.
 

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió