Edició 1957

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 04 de desembre del 2023
Edició 1957

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 04 de desembre del 2023

El Síndic de Greuges i el Defensor del Poble acorden millorar la gestió de les queixes ciutadanes

|

- Publicitat -

“Em permeto proposar-te un acord provisional de col·laboració que estableixi la forma d’abordar les queixes dels ciutadans, en nom d’una garantia més gran dels seus drets”, diu el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en una carta dirigida a Múgica. En la missiva, Ribó assenyala que la seva institució informarà al ciutadà de la competència del Defensor del Poble per a la resolució de les queixes relatives a l’Administració de l’Estat espanyol presentades al Síndic, que les gestionava des de la dècada dels vuitanta.

Publicitat

D’aquesta manera, Ribó comunicarà a les persones que presentin les queixes que Enrique Múgica és “el competent per supervisar el funcionament de tota l’Administració de l’Estat espanyol i, per tant, també d’aquesta Administració radicada a Catalunya”.

“En aquest sentit, podria pensar-se en mecanismes operatius àgils que permetessin al Síndic de Greuges notificar les queixes concretes que han tingut entrada en aquesta institució, a menys que el Defensor del Poble les reclamés per si mateix i sempre reservant-se la capacitat de revocar en qualsevol moment aquest consentiment”, ha afegir Ribó.

A més, proposa per a aquest protocol d’actuació que el Defensor del Poble pugui “sol·licitar la cooperació del Síndic per a la investigació de les queixes relatives a òrgans perifèrics de l’Administració de l’Estat amb seu a Catalunya”, de tal forma que Ribó pugui dirigir-se a les autoritats de l’Administració espanyola.

Quant a la supervisió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, afegeix la carta, “el Defensor del Poble informarà als ciutadans del Síndic per resoldre aquests assumptes”.

Per la seva banda, el Defensor del Poble contesta al seu homòleg català que li sembla “raonable” el protocol d’actuació per a un acord provisional, que cal considerar en vigor des de la recepció de la carta, “sense perjudici d’una possible versió posterior en document d’acord”. “D’aquesta manera, agilitem des d’ara mateix el millor servei possible als ciutadans, que és, en definitiva, el nostre comú objectiu”, conclou Múgica en la seva carta.

Publicitat

Més notícies

Opinió