Dilluns, 10 d'agost de 2020 - Edició 745
La República

Volem que el Barça faci com el President Puigdemont i no assisteixi a la final de Copa

Van a per nos­altres. A pels inde­pen­den­tistes, però també a pels demòcrates, també a per els qui pensem sim­ple­ment difer­ent. El primer gest d’un règim total­i­tari és carregar-​se la llib­er­tat […]

Èric Bertran
Èric Bertran 19/05/2016
Van a per nos­altres. A pels inde­pen­den­tistes, però també a pels demòcrates, també a per els qui pensem sim­ple­ment difer­ent. El primer gest d’un règim total­i­tari és carregar-​se la llib­er­tat d’expressió. I aquí és on estem. Un altre cop amb la vena autoritària de l’Estat que s’ho vol car­regar tot.
 
És un escàn­dol majús­cul que el Gov­ern d’Espanya pro­hibeixi a la final de laCopa del Rei d’aquest diu­menge exhibir este­lades, ban­deres amb les que pots estar o no d’acord, però democrà­tiques, i pací­fiques. És un escàn­dol que això passi a l’Europa del segle XXI. Cal que reac­cionem com va fer ahir el Pres­i­dent Car­les Puigde­mont afir­mant que no aniria a la final de la Copa del Rei. I cal que reac­cioni el Fut­bol Club Barcelona.
 
D’aquest club que és més que un club n’esperem alguna cosa més que un comu­ni­cat crític. Volem que el Barça faci com el President!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats