Divendres, 24 de març de 2023 - Edició 1702
La República

Per cada fotografia que ens arriba d’un nen ofegat intentant arribar a Europa, n’hi ha milers sense fotografiar

No sabem el seu nom, només que sem­bla tenir menys d’un any. D’ell només tenim una fotografia, mort ofe­gat, als braços d’un coop­er­ant ale­many. No coneixem la seva història, tam­poc […]

Èric Bertran 02/06/2016
No sabem el seu nom, només que sem­bla tenir menys d’un any. D’ell només tenim una fotografia, mort ofe­gat, als braços d’un coop­er­ant ale­many. No coneixem la seva història, tam­poc si viat­java sol o amb la seva familia. Va morir diven­dres junt amb 45 per­sones més en una embar­cació de fusta precària, una de les moltes bar­ques que surten cada dia de Líbia cap a Europa.
 
Es cal­cula que només en els dar­rers dies han mort un miler de per­sones de la mateixa man­era. Recordo el 2 de setem­bre que als europeus se’ns va encon­gir el cor en veure la foto del cadàver d’un nen de tres anys a les costes turques. Aylan Kurdi es deia. Potser durant aque­sts mesos hem vist ja la foto de massa cadàvers, potser ja ens hem blin­dat con­tra aquest tipus d’imatge.
 
Ahir, per fi, una bona notí­cia. París obrirà un gran camp de refu­giats. Felicitem a la alcaldessa Anne Hidalgo. I dues reflex­ions ràpi­des. Primer, a veure si d’altres alcaldesses en pre­nen exem­ple, i segon, a veure si es vetlla perquè aquest camp no esdevin­gui un ghetto de mar­gin­al­i­tat i sim­ple­ment esdevin­gui un punt de primera acol­l­ida que els obri les portes a ser nous ciu­tadans europeus.
 
www​.ericber​tran​.cat