Dijous, 2 de febrer de 2023 - Edició 1652
La República

Es constitueix la Mesa de Docents prevista en la Llei d’Educació de les Balears

La mesura vol fomentar la participació de la comunitat educativa per garantir que les decisions en aquest àmbit s’adoptin amb el màxim de consens possible

Redacció 13/01/2023
Imatge de la constitució de la Mesa de Docents

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha presidit la constitució de la Mesa dels Docents. Aquesta nova mesa de participació es crea a partir del desenvolupament de la Llei d’Educació de les Illes Balears de l’1/2022, de 8 de març, que consolida, amplia i institucionalitza les formes de participació de la comunitat educativa per garantir que les decisions en aquest àmbit s’adoptin amb el màxim de consens possible.

Per al conseller, “aquesta Mesa és una demostració més del tarannà dialogant que ha caracteritzat el funcionament d’aquesta Conselleria des de 2015”. March ha destacat la importància de comptar amb la màxima participació possible de la comunitat educativa que possibilita la LEIB “recordem que a més de la Mesa dels Docents també es posarà en marxa pròximament la Mesa de l’Alumnat. Amb aquestes meses, que s’afegeixen a les que ja tenim de famílies i de directors, a més, de la Mesa Sectorial d’Educació, comptarem amb un ventall ampli de visions i parers de tots els àmbits educatius”.

Així, el 28 de novembre de 2022 ja es va aprovar el Decret que regula les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l’àmbit de l’educació no universitària. Entre les meses de nova creació que preveu el Decret es troba la Mesa dels Docents, que es defineix com a  òrgan de participació i assessorament del professorat en allò que afecta les funcions pedagògiques de la tasca docent, la implantació i reforma si escau de currículums educatius, les metodologies i didàctiques curriculars, els plans d’innovació pedagògica, de recerca educativa i les necessitats de formació pedagògica del professorat.

Entre les funcions específiques de la Mesa hi ha les de ser informada de la tramitació dels currículums educatius i, si escau, formular-ne propostes; emetre informes facultatius i no vinculants en relació a la innovació educativa, formació del professorat, recerca educativa i projectes de millora de la intervenció educativa; formular propostes per millorar la qualitat del sistema educatiu de les Illes Balears i fer un seguiment de les mesures que adopta l’Administració educativa en relació a la funció docent.

La Mesa estarà integrada, a més dels representants de l’Administració educativa, per un representant del Col·legi de Doctors i Llicenciats, un del Col·legi Professional de Docents, un del Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia, un del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials, un del Moviment Menorca Edu 21 i un de l’Associació Professional de Docents d’Eivissa. També es poden incorporar, per consens dels seus components, fins a tres docents de reconegut prestigi per la seva trajectòria professional.

A l’acte de constitució han assistit el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i el secretari general, Tomeu Barceló.