Edició 1893

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 01 de octubre del 2023
Edició 1893

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 01 de octubre del 2023

Espanya, a la corda fluixa: la Seguretat Social està en fallida després de perdre 100.000 milions en nou anys

|

- Publicitat -

El Tribunal de Comptes ha certificat que el sistema de Seguretat Social espanyol presenta en el seu conjunt un “patrimoni net negatiu”, és a dir, està en fallida tècnica. I és que, des del 2010 i segons un informe aprovat per aquest òrgan el 30 de maig,  ha registrat 100.000 milions de pèrdues acumulades. Malgrat que el document -que ja està en mans del Congreso- se centra en la fiscalització del Compte General de l’Estat de 2017, anticipa que la situació no ha millorat el 2018: el secretari d’Estat de la Seguretat Social en funcions, Octavio Granado, va xifrar el març passat en 32.000 milions el patrimoni net negatiu de l’any passat.

Publicitat

Per tot això, el mateix Tribunal de Comptes ja ha reclamat solucions als partits, tenint en compte que les xifres no han millorat amb el temps i el patrimoni net negatiu s’ha estès a tot el conjunt del sistema. “El balanç de la Seguretat Social recull, a 31 de desembre de 2017, un patrimoni net negatiu de 13.720,6 milions d’euros amb origen en les operacions de gestió ordinària”, diu el text, segons ha avançat El Mundo. I, malgrat que les mútues presenten superàvit, també apunta que és incapaç d’equilibrar els 18.538,7 milions de forat de la Tresoreria.

De fet, una empresa privada hauria de declarar-se en fallida i suspendre la seva activitat per a dissoldre’s en aquesta situació, però quan es tracta d’un sistema públic no regeix la legislació mercantil. Ni tan sols l’interventor general de la Seguretat Social, Manuel Rodríguez, no nega en les seves al·legacions al Tribunal de Comptes el patrimoni net negatiu; per la qual cosa el Tribunal de Comptes recomana que “fins que aquest tipus de solucions puguin executar-se”, el Govern ha de seguir proporcionant “finançament estatal”, però mitjançant “transferències corrents de l’Administració General de l’Estat i no per la concessió de nous préstecs”.

En aquest sentit, el Tribunal de Comptes ha criticat la solució del Gobierno del PP el 2017 i del PSOE el 2018 de donar préstecs a la Seguretat Social perquè pugui seguir operant i ha dit que van ser només un pegat que no resol el problema ni apuntala el sistema: “la solució adoptada el 2017, i també el 2018, per solucionar aquesta situació ha estat atorgar nous préstecs a la TGSS; però, aquest tipus de mesures conjunturals no han resolt els problemes de sostenibilitat financera de la Seguretat Social, que són de naturalesa estructural, ni contribueixen al sanejament del seu balanç i del seu compte de resultats, ni tampoc tenen reflex en el seu net patrimonial, que continua sent negatiu”, apunta l’informe del Tribunal de Comptes, que fins i tot considera que els préstecs “deixen a la Seguretat Social en una posició compromesa d’endeutament enfront de l’Estat, afectant negativament a la seva solvència”.

Pel que fa al Fons de Reserva de la Seguretat Social, el Tribunal de Comptes constata que “l’import total acumulat de disposicions des de 2012 fins a 31 de desembre de 2017 ascendeix a 74.437.000, i el valor comptable dels actius existents, a aquesta data, de 8.085,4 milions”, xifres que també han empitjorat des d’aleshores.

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió