Dilluns, 27 de setembre de 2021 - Edició 1159
La República

El govern espanyol aprova la Llei de Convivència Universitària que castiga els plagis i les novatades

ACN Barcelona.-El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts a proposta del Ministeri d’Universitats, la Llei de Convivència Universitària. Aquesta nova norma deroga el reglament aprovat per un decret de […]

Avatar
Agències 07/09/2021

ACN Barcelona.-El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts a proposta del Ministeri d’Universitats, la Llei de Convivència Universitària. Aquesta nova norma deroga el reglament aprovat per un decret de 8 de setembre de 1954 i que fins ara estava vigent. La nova norma castiga els plagis, les novatades, l’assetjament o la destrucció de patrimoni com a faltes molt greus. El règim disciplinari entrarà en joc quan les parts rebutgin la mediació, quan no s’arribi a un acord o quan la conducta que tracti l’expedient sancionador estigui expressament exclosa d’aquest procediment; entre aquests casos hi ha l’assetjament i la violència de gènere, el frau universitari o la destrucció de patrimoni. La norma afecta les universitats públiques i privades.

La nova Llei reformula el marc de convivència universitària i posa les bases per a un posterior desenvolupament per les Comunitats Autònomes i les mateixes universitats, segons el govern espanyol. La norma vol posar al centre de la convivència la mediació, com via principal de resolució de conflictes. Les universitats públiques i privades hauran d’aprovar unes normes de convivència que garanteixin el respecte a la diversitat i la tolerància, la igualtat i la inclusió dels col·lectius vulnerables; la llibertat d’expressió, el dret de reunió i associació, la llibertat d’ensenyament i la llibertat de càtedra; l’eliminació de tota forma de violència, discriminació o assetjament; la transparència en el desenvolupament de l’activitat acadèmica; la utilització i conservació delsbéns i recursos de la universitat d’acord amb la seva funció de servei públic o el respecte dels espais comuns.Aquesta regulació de cada centre també haurà d’incorporar mesures de prevenció i resposta davant els casos de violència, discriminació, o assetjament, que seran d’aplicació a l’estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis.Els centres també hauran de crear una Comissió de Convivència, integrada a parts iguals per estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis. Hauran de ser elegits pel Claustre a proposta de cada sector, i mantenir un equilibri entre dones i homes en la seva composició. Els integrants de l’equip rectoral no podran formar part d’aquesta Comissió.Aquesta Comissió serà l’encarregada de canalitzar les iniciatives i propostes per millorar la convivència a la universitat, promoure la utilització dels mecanismes de mediació i, en aquells casos en què sigui procedent, tramitar el procediment de mediació com a alternativa al règim sancionador. Aquesta comissió serà informada, previ consentiment de les persones involucrades, sobre el curs d’un procediment disciplinari amb l’objectiu de donar més transparència i garanties en el procediment.La llei és aplicable a les universitats públiques i privades, així com als centres privats adscrits, que també hauran de desenvolupar les seves Normes de Convivència amb base als seus principis.