Dimecres, 28 de juliol de 2021 - Edició 1097
La República

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en subvencions del Consell Català de l’Esport l’any 2003

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en les subvencions atorgades al Consell Català de l’Esport pel 2003, l’últim any de Govern de CiU, segons es desprèn de l’últim informe que aquest organisme ha fet públic. Segons la Sindicatura, es van atorgar subvencions que no estan totalment justificades o on no consten autoritzacions. A més, s’assegura que, ‘en general’, en molts casos és difícil associar els justificants presentats amb les activitats subvencionades que consten en la sol·licitud. També s’han detectat irregularitats en matèria de personal, ja que tres xofers van fer 1.186 hores extres cadascú, quan el límit normatiu són 80.

Redacció
Redacció 07/09/2007

L’informe, elaborat pel ponent Jaume Amat i Reyero, assegura que els criteris de valoració establerts en les bases de concessió no estan suficientment delimitats i que les convocatòries no sempre han estat publicades al DOGC. Així, s’explica que el Consell va transferir durant el 2003 un total de 2,3 milions d’euros al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, si bé de la revisió efectuada s’ha constatat que el Consell només disposa de justificants del CAR per un valor d’1,3 milions.

A més, s’assegura que no s’ha pogut constatar l’autorització del Govern en subvencions al CAR, per 900.000 euros, a la Federació Catalana de Gimnàstica, per 408.000 euros, i a la Federació Catalana d’Atletisme, per 320.000 euros. Pel que fa a les subvencions a les federacions esportives dins del programa ‘Alt rendiment esportiu’, la Sindicatura ha observat que les federacions transfereixen part de les subvencions rebudes a diversos clubs, sense justificar la no concurrència i publicitat en la distribució d’aquests ajuts i sense que hi consti cap criteri de selecció, per un importat total de 111.000 euros.

La Sindicatura també assegura que el Consell Català de l’Esport va acceptar com a justificants de despeses de diverses federacions factures amb dates no coincidents amb les de les activitats subvencionades, dietes que no corresponen a l’activitat subvencionada, així com fotocòpies sense signatura.

Pel que fa a subvencions directes concedides a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), un total de 4.173,02 euros no estan justificats suficientment en l’expedient.

També s’han trobat irregularitats en contractació. Per exemple, el Consell va subscriure convenis amb TV3 i El Mundo Deportivo, que haurien d’haver-se realitzat mitjançant contractació pública.

La Sindicatura també ha denunciat que es van ordenar pagaments amb càrrec a transferències d’altres administracions, abans que aquestes efectuessin l’ingrés. Pel que fa a personal, destaca que tres contractats laborals com a xofers van superar el límit normatiu de 80 hores extraordinàries a l’any, en més de 1.186 hores cadascú. A més, segons la informació de que disposa la Sindicatura, en diverses ocasions no es va respectar el descans mínim entre serveis.

L’organisme fiscalitzador també ha detectat, en la revisió de les factures protocol·làries, que en la majoria de les justificacions corresponents a factures de restaurants i hotels no s’expedeix un informe justificant qui realitza la despesa i assegura que algunes factures presentades no són llegibles.