Diumenge, 25 de juliol de 2021 - Edició 1095
La República

Els aparcaments públics apliquen la tarifa per minut a partir de dissabte

 L’Agència Catalana del Consum (ACC), organisme adscrit al Departament d’Economia i Finances, ha anunciat que a partir d’aquest dissabte ja és aplicable a tots els aparcaments de vehicles d’estacionament rotatori la Llei 44/2006, del 29 de desembre del 2006, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris, que regula un nou sistema de tarifació per minut, entre altres obligacions. Les tarifes són lliures, però el preu es fixa per minut d’estacionament sense possibilitats d’arrodoniments a l’alça.

Redacció
Redacció 03/09/2007

A més de la tarifació per minuts, també és obligatori lliurar a les persones usuàries un justificant o resguard de l’aparcament en què consti la identificació del vehicle i si es fa entrega al responsable de l’aparcament de les claus. Aquest justificant ha de ser en format paper o en qualsevol altra suport durador, que permeti la seva conservació.

D’aquesta obligació d’identificació queden exempts els aparcaments d’ús exclusiu per a clients d’establiments comercials amb sistemes de control d’accés i l’horari dels quals coincideixi amb el de l’establiment. El vehicle s’identificarà mitjançant la seva matrícula o qualsevol marcador que permeti aquesta identificació en el resguard de l’aparcament lliurat a l’usuari. En aquest mateix justificant, segons informa l’ACC, s’hi ha de fer constar, a més, el dia, l’hora i el minut d’entrada. També cal facilitar als clients, abans de contractar el servei i de manera fàcilment perceptible, els preus, horaris i les normes d’ús i funcionament de l’aparcament, així com si es requereix a l’usuari l’entrega de les claus del vehicle.

Aquestes obligacions afecten tots els aparcaments de vehicles d’estacionament rotatori, és a dir, aquells on el titular de l’aparcament s’obliga a facilitar una plaça d’aparcament per un període de temps variable, no prefixat. No tenen aquesta consideració de manera que no es veuen afectats per aquestes obligacions les denominades zones d’estacionament regulat o en la via pública, i els estacionaments no retribuïts directament o indirecta.

L’Agència Catalana del Consum ofereix informació sobre els drets i les obligacions tant de les empreses del sector com dels usuaris a la seva pàgina www.consum.cat

Pujades injustificades

Malgrat la normalització de les tarifes als aparcaments públics, la UCE ja ha denunciat que els aparcaments de titularitat pública estan fent el mateix que van fer els privats amb l’aplicació de la tarificació per minuts l’1 de juny: Pugen els preus “fins a un 40%, sense raó justificada”. Davant d’aquests abusos il·legals, emplacen als usuaris a denunciar-ho.