Dimecres, 28 de juliol de 2021 - Edició 1098
La República

A Prop! Comunicació. Una revista per estar informats sobre la comunicació de proximitat a Catalunya

El número 0 d’A Prop! Comunicació va néixer el gener del 2000 amb l’objectiu d’esdevenir una eina de comunicació i un mitjà d’expressió de les inquietuds del sector de la […]

Redacció
Redacció 20/10/2007

El número 0 d’A Prop! Comunicació va néixer el gener del 2000 amb l’objectiu d’esdevenir una eina de comunicació i un mitjà d’expressió de les inquietuds del sector de la comunicació de proximitat. Avui és un mitjà consolidat i reconegut dins del sector.

A Prop! Comunicació és una publicació trimestral, en format DIN-A 4, de 24 pàgines, que es distribueix a les entitats de comunicació local i als departaments de comunicació de les diferents administracions catalanes. La revista tracta temes que tenen a veure principalment amb la comunicació de proximitat i la participació ciutadana.

MÈRITS

A Prop! és una publicació que vol donar nous espais a les opinions, iniciatives, experiències i reivindicacions del nostre espai comunicatiu. Ens posicionem prop dels moviments socials que opten per l’establiment d’una democràcia participativa, de defensa dels drets humans, de progrés, de sostenibilitat i de solidaritat mundial.

Volem que A Prop! sigui un referent en la comunicació local que ajudi a dinamitzar el sector, promovent iniciatives de comunicació de proximitat
exigents i rigoroses tant des del punt de vista social com del professional.

SECCIONS

Editorial: Secció en la que s’exposa l’opinió de la Taula de Comunicació sobre algun tema d’actualitat.
Opinió: Es demana a un expert un article d’opinió sobre un tema actual.
Actualitat: Les notícies més rellevants del món comunicatiu.
Premsa: Les informacions sobre la premsa local.
Ràdio: Les informacions sobre la ràdio local.
Televisió: Les informacions sobre la televisió local.
Digital: Les informacions sobre el món digital.
L’entrevista: Parlem amb un personatge envers la comunicació de proximitat.
Reportatge: Analitzem un succés o esdeveniment que tingui relació amb el món de la comunicació.
Especials: Fins ara hem tractat les eleccions municipals i autonòmiques i un especial Fòrum de les Cultures.
Poble a poble, ciutat a ciutat: Analitzem els mitjans de comunicació local d’una població de Catalunya, expliquem la història i el seu desenvolupament.
Publicacions en català: publiquem la portada i una petita ressenya de les revistes que s’editen en català.
Personatge: Biografies de personatges que han estat i segueixen sent un punt de referència a Catalunya.
Participació: Secció que dóna cabuda als diferents actes i projectes envers el món associatiu i la participació ciutadana.

DADES

Nom: A Prop! Comunicació
Sector: Comunicació
Periodicitat: Trimestral
Difusió: 5.000 exemplars
Paginació: 24 pàgines
Color: 100%
Mides: DIN-A4
Edita: Taula de Comunicació
Preu: 2 €
Correu-e: administracio@tauladecomunicacio.net
Web: www.tauladecomunicacio.net

Per a més informació sobre la revista i altres publicacions periòdiques en català us podeu adreçar a www.lesrevistes.cat