Edició 1887

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 25 de setembre del 2023
Edició 1887

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 25 de setembre del 2023

Lliçó de les Dones del Món Rural sobre com tractar el medi natural

|

- Publicitat -

Informe de Dones del Món Rural 2020.06.05 Posicionament Dones Mon Rural – Agència de la Natura de Catalunya

Publicitat

L’Associació recorda en un comunicat que les dones rurals constitueixen un pilar molt important de l’economia nacional catalana, rebutgen més normatives redactades des d’un despatx urbà sense tenir en compte la realitat del món rural i demanen que no es posin més entrebancs a la seva activitat, que s’eviti la duplicitat de competències i més despesa pública. També rebutgen que es carregui al sector amb més taxes i tràmits.

Segons les dones rurals és inacceptable que es plantegin temes de protecció, planificació, gestió, restauració, millorament i estudi del territori, i la representació política tingui el pes important, i part de naturalistes i ecologistes, i una mínima participació de professionals del ram i del territori afectat.

Ningú coneix millor el medi natural que les persones que hi treballen a diari i que hi viuen

Segons l’associació de dones no es pot eludir la necessitat de sostenir la població rural i les activitats agràries que desenvolupen silvicultors, ramaders, pagesos i empreses de serveis vinculades al medi natural, per assegurar la conservació dels agrosistemes i la biodiversitat associada. “El territori no serà sostenible sense l’agricultura. De la mateixa manera que els pagesos i ramaders no podem ser l’únic agent que gestioni el nostre patrimoni natural, des de la visió més ecologista se’ns ha de veure com un element indispensable. Els més ecologistes som els pagesos, silvicultors i ramaders” .

L’abandonament rural és un factor de pèrdua de biodiversitat

Insisteixen que el món rural i les activitats agràries que s’hi desenvolupen són indispensables per tenir un país més resilient i menystenir-lo no és una bona fórmula per avançar en la conservació de la biodiversitat, que és un factor clau de resiliència. Per això, asseguren que són necessàries polítiques de desenvolupament rural per evitar l’abandonament del món rural, la pèrdua de pastures, camps i conreus i el creixement de la superfície forestal. En quest sentit, aposten per dinamitzar el món rural i litoral facilitant que les persones que hi viuen puguin tenir nous projectes i oportunitats, crear ocupació, reforçar un sector econòmic especialitzat en petites i mitjanes empreses, i contribuir al desenvolupament local. Alhora que cal garantir un espai multifuncional i un territori de qualitat, però a tots els nivells; no només per a l’oci, la salut, el turisme, l’observació, la investigació i la tranquil·litat.

Fartes de la burocràcia

Pel que fa a la governança reclamen polítiques de governança col•laborativa i adaptativa, vinculada a la intel•ligència col•lectiva i a la participació de diferents agents en el disseny i implementació de les polítiques. A Catalunya tenim un sistema legal que posa molts pals a les rodes a les iniciatives privades en sòl no urbanitzable.

Resta de la notícia publicada a Món Rural 

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió