Edició 1887

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 25 de setembre del 2023
Edició 1887

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 25 de setembre del 2023

La Generalitat rep la segona màxima qualificació en el ràting ESG

|

- Publicitat -

La Generalitat ha obtingut la segona màxima qualificació –A2- en el ràting ESG, una puntuació que atorga l’agència Vigeo-Eiris i que avalua la sostenibilitat de les inversions. El ràting ESG –acrònim en anglès de medi ambient, social i governança- pretén ser un complement a la qualificació creditícia de la Generalitat, ara mateix avaluada per Fitch, Moody’s i DBRS. Catalunya és la primera comunitat autònoma que ha sol·licitat explícitament aquesta qualificació per reforçar la seva posició de cara a una futura emissió de deute públic, una operació que el país ha mantingut paralitzada per la seva situació de dèficit arran de la crisi financera.

Publicitat

Catalunya ha obtingut una puntuació de 55 punts sobre cent, la setena més alta sobre un total de 29 autoritats locals avaluades en el conjunt d’Europa. Les regions estudiades són altres comunitats autònomes de l’Estat, lands alemanys i regions franceses i italianes.

Catalunya ha rebut una millor puntuació en l’apartat social, en el qual ha sumat 59 punts de cent dins el rànquing ESG. En aquest apartat destaca en camps com el dels drets humans o el desenvolupament de la comunitat, amb puntuacions de 60 i 59 sobre cent, respectivament. Pel que fa a l’àmbit de la governança, la nota de la Generalitat ha estat de 51 punts sobre cent, mentre que en l’apartat de medi ambient ha obtingut una puntuació de 50 sobre cent.

Segons el document que Vigeo-Eiris ha lliurat a la Generalitat, la puntuació del país pel que fa a la transició energètica és “limitada”, mentre que els indicadors socials revelen tendències “positives i estables”. Tot i que l’agència considera que la informació que facilita el Govern sobre els seus objectius i resultats en termes de sostenibilitat és “transparent i accessible”, menciona com a risc l’opacitat de “les mesures i les inversions que donen suport als seus objectius”.

Pel que fa a la gestió, assenyala que la Generalitat demostra “una forta voluntat” d’integrar la sostenibilitat en el seu model de governança, tot destacant la creació d’una comissió per assolir els objectius marcats per l’Agenda 2030.

Metodologia i qualificació
El ràting ESG és una qualificació que dóna l’empresa Vigeo-Eiris a partir de la valoració de fins a 38 criteris. Aquests s’agrupen en sis dominis –medi ambient, recursos humans, drets humans, desenvolupament comunitari, contractació i serveis i governança- resumits en els àmbits de medi ambient (Environtment), social (Social) i governança (Governance).

La qualificació va de la lletra A a la D, en funció de la puntuació obtinguda. Cada lletra també va acompanyada d’un número –l’1 significa millor ràting que el 2- i d’un signe positiu o negatiu. En el cas de la Generalitat, l’agència Vígeo-Eiris no ha afegit aquest últim concepte, ja que encara no es troba disponible per a les corporacions locals.

L’empresa farà cada any una actualització del ràting, mentre que cada dos anys durà a terme una anàlisi en profunditat dels camps a tenir en compte per la seva elaboració.

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió