Edició 2179

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 13 de juliol del 2024
Edició 2179

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 13 de juliol del 2024

Un estudi demostra que la immunoteràpia afegida a la quimioteràpia ajuda a aturar el càncer de mama més agressiu

|

- Publicitat -

ACN Barcelona.-Un estudi científic ha demostrat per primera vegada una menor recurrència del càncer de mama triple-negatiu, el tumor mamari més agressiu, amb l’ús d’immunoteràpia durant el tractament de quimioteràpia preoperatòria, i després de la cirurgia, en els estadis II i III d’aquests tumors. Aquests resultats són inèdits i acaben de presentar-se per primera vegada en la nova modalitat de sessió plenària virtual del congrés de l’ESMO (European Society for Medical Oncology, per les seves sigles en anglès), celebrada aquest dijous. Javier Cortés, director de l’International Breast Cancer Center (IBCC), amb seu a Barcelona, és un dels responsables del disseny de l’estudi i coautor.

“Aquest és un treball importantíssim, ja que demostra per primera vegada que la immunoteràpia disminueix les possibilitats que el tumor torni a aparèixer en pacients amb càncer de mama triple-negatiu en estadi primerenc, el que probablement es tradueix en un major nombre de pacients curades “, afirma Cortés. Aquest assaig clínic de fase 3 randomitzat s’ha dut a terme en 181 centres de 21 països i s’han inclòs 1.174 pacients amb càncer de mama triple-negatiu en estadis II i III que no havien rebut cap tractament previ per a aquesta malaltia. Les pacients van ser randomitzades en una proporció 2:1 a rebre tractament amb quimioteràpia preoperatòria i pembrolizumab (784 pacients) o quimioteràpia preoperatòria i placebo (390 pacients). Després de la cirurgia, les pacients van rebre 9 cicles addicionals de pembrolizumab o placebo. Els objectius primaris de l’estudi van ser la taxa de resposta patològica i la supervivència lliure d’esdeveniments (EFS, per les seves sigles en anglès).Prèviament, al desembre de 2019, ja s’havien publicat els resultats pel que fa al primer objectiu primari; les pacients tractades amb pembrolizumab van presentar una major taxa de resposta completa patològica. Pel que fa al segon i més important objectiu primari, als 36 mesos de seguiment, les pacients del grup de pembrolizumab han presentat un 15,7% d’esdeveniments de recurrència de la malaltia davant el 23,8%, entre els del grup placebo, és a dir, en el grup de pembrolizumab hi va haver un 8,1% menys d’esdeveniments de recurrència, una diferència estadísticament significativa, segons els autors del treball. Aquestes dades impliquen que la taxa d’EFS ha estat del 84,5% en les pacients del grup de pembrolizumab davant el 76,8% en les pacients assignades al grup placebo amb aquest temps de seguiment.El càncer de mama triple-negatiu és el subtipus de càncer de mama més agressiu i el que pitjor pronòstic té. Es caracteritza per l’absència d’expressió de receptors hormonals i del receptor HER2 i representa al voltant d’un 15% del total de casos de càncer de mama diagnosticats. La immunoteràpia és una de les vies de recerca clínica més importants per a les pacients amb càncer de mama triple-negatiu.El Pembrolizumab és un anticòs monoclonal dirigit contra el receptor de PD-1 que es troba a la superfície dels limfòcits i actua estimulant el sistema immunitari per destruir les cèl·lules canceroses. Aquest fàrmac ja ha estat aprovat al novembre de 2020, de manera accelerada, per l’agència americana del medicament (FDA) en combinació amb quimioteràpia per al tractament de primera línia de les pacients amb càncer de mama avançat triple-negatiu amb expressió de PD-L1.Els resultats assolits amb la immunoteràpia en pacients amb càncer de mama avançat triple-negatiu han portat a explorar aquests agents en pacients amb càncer de mama triple-negatiu sense metàstasi, amb l’objectiu de disminuir les recurrències en aquest grup de pacients, cosa que és fonamental en un entorn amb una intenció curativa. A més, les recurrències del càncer de mama triple-negatiu sol ser en forma de metàstasis múltiples i en un curt període de temps, una situació clínica per a la qual no existeixen encara tractaments curatius i en la qual el pronòstic d’aquestes pacients continua sent pobre, tot i la introducció de nous tractaments.”En aquest context terapèutic hi ha una gran necessitat de trobar noves teràpies per millorar els resultats de la quimioteràpia; donada l’activitat de la immunoteràpia en aquests tumors, els resultats de l’estudi KEYNOTE-522 poden tenir un gran impacte en la pràctica clínica i canviar el tractament estàndard d’un important nombre de pacients “, exposa Javier Cortés.

Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

Més notícies

Opinió