Dimarts, 27 de setembre de 2022 - Edició 1524
La República

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, garant d’una ocupació de qualitat

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral té com a objectiu principal crear mecanismes que impliquin una millora de la salut a la feina. Una política que comença amb la […]

Redacció 15/10/2018

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral té com a objectiu principal crear mecanismes que impliquin una millora de la salut a la feina. Una política que comença amb la identificació i anàlisi dels riscos emergents dins del mercat i tot seguit, el disseny de mesures preventives per evitar qualsevol accident.

L’organisme – adscrit a la direcció general de Relacions Laborals de la Generalitat- promou investigacions i activitats de formació per aplicar les polítiques de seguretat i salut en el treball, tant a l’empresa privada com la pública.

Entre les principals accions formatives destaquen els consells per prevenir els riscos laborals segons l’activitat, organització i gestió de l’activitat preventiva i campanyes de promoció. Per arribar a tot el territori, l’Institut té oficines a Barcelona (Plaça d’Eusebi, Güell 4-5), Girona (Plaça de Pompeu Fabra, 1), Lleida (Carrer del General Brito, 3) i Tarragona (Carrer Riu Siurana, 28).

Els cinc eixos sobre els que pivota l’acció de l’ICSSL

– Aposta per la recerca per conèixer els determinants de les malalties laborals i accidents de treball amb l’objectiu d’impulsar polítiques públiques adaptades a les necessitats de seguretat i salut laboral a Catalunya.

– Aposta per la identificació i anàlisi dels nous riscos emergents en aquest àmbit davant dels constants canvis.

– Aposta pel disseny i aplicació de mesures preventives específiques que, a més, poden suposar un estalvi en l’impacte econòmic derivat dels danys patits per les persones treballadores (atenció sanitària, incapacitats temporals, temps de vida laboral perdut, etc).

– Aposta per la construcció del Sistema d’Informació Català de Seguretat i Salut Laboral perquè la Generalitat fonamenti les seves decisions per prevenir els danys derivats del treball (accidents i malalties laborals).

– Aposta per un model de col·laboració amb els agents implicats en la seguretat i salut laboral per minimitzar el cost que per la societat té la manca de mesures de prevenció i optimitzant els resultats finals amb la suma de les capacitats de la Generalitat i dels centres de recerca.

Urgència davant les substàncies perilloses

Segons mostra l’Enquesta catalana de condicions de treball es calcula que més de 450.000 treballadors estan exposats a l’impacte de productes perillosos. D’aquí que sigui imprescindible una actuació urgent. El Departament de Treball, a través de l’ICSSL, durant dos anys promourà seminaris i distribuirà material divulgatiu amb l’objectiu de conscienciar tots els agents implicats en l’àmbit laboral (empresaris, treballadors i agents socials, entre altres).

Per més informació cal consultar el portal web del Departament de Treball