Edició 1885

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 23 de setembre del 2023
Edició 1885

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 23 de setembre del 2023

Els nous termes informàtics acceptats al DIEC

|

- Publicitat -

1. ciberespai m. Espai virtual en què els internautes interaccionen mitjançant una xarxa telemàtica.
2. clicar v. intr. Pitjar un botó del ratolí d’un ordinador per tal de validar una ordre.
3. domòtica f. Disciplina que s’ocupa de la concepció i de l’aplicació d’automatismes en les instal·lacions dels habitatges.
4. emoticona f. Símbol gràfic que generalment evoca un rostre humà amb diverses expressions, emprat per a expressar estats d’ànim en els missatges tramesos per una xarxa telemàtica.
5. encriptar v. tr. En inform., xifrar basant-se en algorismes matemàtics.
6. gigaoctet m. Unitat de capacitat de memòria equivalent a 1.024 megaoctets.
7. internauta m. i f. Usuari de la xarxa informàtica Internet.
8. mòdem [angl. modem, que prové de la sigla MODEM, ‘modulator-demodulator’] m. Dispositiu que converteix els senyals digitals en senyals analògics, i viceversa, per a transmetre’ls per via telefònica o radiofònica.
9. multiplexar v. tr. Compartir un canal per a la transmissió simultània de diferents dades.
10. navegador m. Programa informàtic utilitzat per a navegar.
11. píxel m. Unitat mínima d’informació en què resulta dividida una imatge en sotmetre-la a un escombratge electrònic.
12. videoconferència f. Reunió en què els participants, físicament allunyats, estableixen la comunicació rebent i enviant les imatges i el so a través de línies de comunicació.
13. vòxel m. Unitat mínima d’informació d’una imatge tridimensional.
14. web [angl. web, que prové de la simplificació de World Wide Web] m. 1 Sistema basat en l’ús de l’hipertext, que permet cercar informació a Internet. 2 Lloc web. 3 f. Pàgina web.
15. xat m. 1 Comunicació simultània entre diverses persones a través d’Internet. Participa en el nostre xat! 2 Pàgina web en la qual es duu a terme un xat. El funcionament del xat és senzill.

Publicitat

Termes com bloc, enllaç, programari lliure o reproductor digital encara no han estat acceptats, i caldrà esperar a la propera edició.

La versió electrònica del DIEC encara no ha estat actualitzada i els nous termes encara no hi són presents.

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió