Dissabte, 19 de juny de 2021 - Edició 1059
La República

Portbou, Adif i el Departament de Territori

A Portbou tenim plantejat un greu problema  social  que  cal  afrontar :  les dificultats per  pujar  al tren, a causa de tenir  unes andanes  massa baixes, no  adaptades a  persones  […]

Josep Maria Loste
Josep Maria Loste 31/07/2014

A Portbou tenim plantejat un greu problema  social  que  cal  afrontar :  les dificultats per  pujar  al tren, a causa de tenir  unes andanes  massa baixes, no  adaptades a  persones  grans i  amb problemes de  mobilitat. De fet, és inexplicable que a Colera, Llançà i Vilajuïga, ja fa temps, es varen fer unes obres per  elevar  les  andanes  i, per contra, a  Portbou no s’ha   fet res. Què en pensa  Adif  i el Departament de Territori  i Sostenibilitat   d’aquesta  flagrant  discriminació?

Això és un problema  estructural, molt seriós,  per a Portbou, ja que  al  municipi existeix una població molt envellida i, en conseqüència, gran part de portbouencs  no poden accedir, amb normalitat, al tren. El més contradictori del cas és que un tant per cent força elevat de ciutadans de Portbou  no pot  utilitzar, l’indispensable i necessari,  servei de transport públic ferroviari; però desprès se’ns diu, des de les diverses administracions responsables, que no es  fa servir  prou el tren.  Siguem una mica més seriosos tots plegats.  Per altra banda, les dificultats per  accedir a l’Estació de Portbou  també són molt destacables. No existeix  cap  servei per a minusvàlids., per tal de superar unes escales,molt difícils, per a persones amb mobilitat reduïda. 

En síntesi, a Portbou  cal  agafar el rave per les fulles i, entre tots, requerir  ales administracions responsables  que  solucionin  aquesta, escandalosa, problemàtica social,  la qual ens deixa en inferioritat de condicions amb la  resta de pobles del nostre  entorn.