Divendres, 31 de març de 2023 - Edició 1709
La República

Les decisions d’un Govern incompetent

El Gobern d’Espanya i la seva actuació en els darrers temps davant de problemes com el conflicte del Sàhara i els fets succeïts avui amb les accions presses per els […]

Carles Gil 05/12/2010

El Gobern d’Espanya i la seva actuació en els darrers temps davant de problemes com el conflicte del Sàhara i els fets succeïts avui amb les accions presses per els controladors aeris, deixen en entredit i de forma visible que estem davant d’un dels governs mes incompetents de la democràcia espanyola.

Les darreres actuacions del Govern d’Espanya davant de problemes com l’atac de les forces de seguretat marroquines al campament de El Aaiún en el Sàhara Occidental, un fet que aquest govern sense cap dubte tindria que haver denunciat internacionalment i donar el seu suport a la població d’uns territoris espanyols en el passat, ha deixat en entredit si aquesta gent que prenen decisions representant en aquestes a tots els ciutadans espanyols, nomes fan que improvisar a la marxa i donar una imatge internacional dia darrera dia d’incompetència total.

Els fets succeïts al campament El Aaiún aquest darrer mes, van deixar en evidencia que estem davant d’uns dels pitjors governs que el poble espanyol ha tingut en el seu poder en la democràcia d’aquest país, si ja amb el greu problema de la crisis econòmica que patim a nivell mundial mai han estat a l’altura dels fets, amb tot els fets succeïts al Sàhara han continuat donant una penosa imatge davant tot el poble.

Aquest govern, des de que va arribar al poder va estar en contra de la guerra de Iraq i volia que les forces militars espanyoles en Afganistan tornessin el mes aviat a casa, han fet la vista grossa davant d’uns fets inadmissibles com els succeïts al Sàhara, on a dia d’avui no han fet res i encara estudien les accions fetes per les forces militars marroquines en aquest campament.

Com sempre ens trobem en que els governs prioritzen els seus interessos econòmics, davant de la defensa dels drets humans, però en aquest conflicte com en d’altres decisions que ells prenen, es troben darrera importants empreses de diversos sectors que influencien les decisions d’aquesta gent, amb aixo arribem a la conclusió que realment els personatges que ens governen no son pas els polítics, si no aquestes fortunes econòmiques que son en veritat els posseïdors del poder en aquest país.

Aquest govern en el dia d’avui ha tornat a deixar clarament les mancances de lideratge per treure solucions en els problemes que patim en aquest país, els fets succeïts avui amb els controladors aeris han deixat en evidencia que després de molt temps intentant solucionar el conflicte amb aquest gremi de treballadors i les postures que durant molt de temps han fet servir en datàs senyalades per reivindicar-se, son un problema que esta fora de les seves mans i el pitjor es la manca de solucions, encara que van amenaçar de adoptar mesures dràstiques si tornaven a aprofitar un cop mes els seus interessos, com ha succeït en altres dates senyalades per no ser un cop mes la riota de tot el mon internacional.

Les seves mesures que passaven per posar controladors aeris militars en els llocs de treball d’aquesta gent es una solució inviable a mes de ser insegura de cara els organismes aeronàutics internacionals, aquest grup de militars no estan prou preparats per desenvolupar la feina que feien aquest grup de treballadors i al final com sempre els resultats de tot aixo es el col·lapse aeri en tots els aeroports del país amb els mateixos perjudicats de sempre els ciutadans.

La solució final adoptada per aquest govern sortida de la seva reunió urgent de ministres, passara a l’historia per ser la pitjor de tota la historia de la democràcia moderna d’aquest país i que veurem en els pròxims dies les repercussions socials d’aquestes mesures tan dràstiques, aquesta solució passa per instaurar l’estat d’alarma a tot el país, una mesura que normalment qualsevol govern adopta en situacions on perilla la seguretat nacional o quan existeixen catàstrofes de magnituds incalculables.

L’estat d’alarma que en els pròxims 15 dies tindrem que patir i que després per perllongar aquesta situació han de fer una votació en el congres dels diputats, es una de les mesures mes greus contra la societat i la democràcia que pot posar en marxa qualsevol país, aquest regim d’alarma, durant el qual se suspèn el lliure exercici d’alguns drets per part dels ciutadans i el control de l’ordre intern passa a ser controlat per les Forces Armades.

Els ciutadans del país durant aquest estat d’excepció pateixen un retallament en tots els drets democràtics que a dia d’avui donant la meva opinió no estan informats i que el govern abans de prendre mesures tan severes tindrien que superposar els seus efectes negatius per la ciutadania.

En aquest estat es podran suspendre els drets fonamentals reconeguts per la Constitució espanyola:

  •  Limita la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats, o les condiciona al compliment de certs requisits.
  •  Practicar requises temporals de tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries.
  •  Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, amb excepció de domicilis privats, donant compte als ministeris interessats.
  •  Limitar o racionar l’ús de serveis o el consum d’articles de primera necessitat.
  •  Impartir les ordres necessàries per assegurar el proveïment dels mercats i el funcionament dels serveis i dels centres de producció afectats.

Si es porten aquestes mesures endavant passara tot aixo a l’historia, de com un govern davant un problema amb un gremi de treballadors, enfonsa la democràcia del seu país i porta a la ciutadania a viure sense drets vitals que gaudim tots a dia d’avui, si aquest govern ja no pot garantir tots aquestos drets i no sap donar solucions a tots els problemes que sorgeixen ja fa molt de temps, el millor per a tots es donar la nostre veu i fer un pas endavant fent un canvi total d’aquest govern incompetent.

Salutacions a tots/es i Visca Catalunya Lliure.