Dissabte, 17 d'abril de 2021 - Edició 995
La República

Reformes institucionals en l’ordre mundial posterior a la Covid-19

“S’estan plantejant preguntes sobre la forma en què l’OMS ha gestionat aquesta crisi i s’està dubtant de la seva credibilitat. No obstant això, aquesta crisi assenyala altres realitats que s’han de tenir en compte”

Niranjan Marjani
Niranjan Marjani 21/06/2020

La pandèmia de la Covid-19 ha posat en relleu el paper de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). S’estan plantejant preguntes sobre la forma en què l’OMS ha gestionat aquesta crisi i s’està dubtant de la seva credibilitat. No obstant això, aquesta crisi assenyala altres realitats que s’han de tenir en compte.

La pandèmia del coronavirus no s’ha de considerar com un esdeveniment aïllat. Aquesta pandèmia ha posat de manifest les falles en el sistema internacional, especialment l’estructura institucional. També ha ressaltat la necessitat d’actualitzar l’estructura institucional perquè s’ajusti a l’ordre mundial emergent.

És important considerar quina ha estat exactament la causa de la desconnexió entre les institucions existents i els desafiaments de l’ordre mundial emergent.

L’estructura institucional existent

L’actual acord institucional internacional liderat per les Nacions Unides (ONU) és el resultat de la situació a la fi de la Segona Guerra Mundial. La formació i, posteriorment, el funcionament de l’ONU i les seves institucions han estat objecte de crítiques pel fet que serveix als interessos de la majoria dels països occidentals. Més de 190 països són membres de l’ONU. Però encara hi ha un sentiment de descontentament entre diversos països que pensen que les seves preocupacions no s’aborden de manera satisfactòria.

Especialment hi ha forts sentiments contra el Consell de Seguretat de les Nacions Unides (CSNU). El CSNU té cinc membres permanents i deu membres no permanents. Aquells països fora de la pertinença de l’UNSC senten que la institució no està representada adequadament i no reflecteix la realitat del món d’avui. En altres paraules, el CSNU segueix estancat en el passat. Hi ha creixents cridats a reformes del CSNU. Implica que més països haurien d’obtenir la plaça per ser-ne membres. Hi ha diversos països que es consideren elegibles per ser membres permanents de l’UNSC. Alguns d’aquests països són Brasil, Japó, l’Índia i Alemanya. Tenint en compte el seu augment en l’àmbit mundial, la mida de la seva economia i el seu paper en els assumptes regionals i mundials els fan elegibles per a un seient permanent en el CSNU.

Sense la reforma puntual de la UNSC es mantindrà un buit entre la institució i la situació existent.

L’ordre mundial emergent

La situació actual podria descriure com una aparició simultània de diferents ordres que competeixen entre si. El període de la Guerra Freda va ser considerat com la divisió entre dues ideologies i camps. La situació actual és un flux. Hi ha una lluita constant entre l’ordre mundial unipolar, bipolar i multipolar.

Després de la fi de la Guerra Freda, l’ordre internacional que va sorgir només tenia un poder líder en la forma dels Estats Units. En les últimes tres dècades, uns altres poders han augmentat i ara reclamen la seva posició en la política global. Un altre esdeveniment important és el desplaçament de teatre geopolític d’Europa a Àsia. El sud d’Àsia, el sud-est d’Àsia i més recentment la regió de l’Indo-Pacífic s’han convertit en les àrees d’enfocament per a tothom.

No obstant això, la creixent importància econòmica i estratègica del continent asiàtic en general no sempre ha estat complementada pel mecanisme institucional existent. Tot i que la majoria d’aquests països de la regió de l’Indo-Pacífic juguen la seva part en aquestes institucions, cal actualitzar el mecanisme existent.

Una de les característiques importants del període posterior a la Guerra Freda ha estat el sorgiment de la Xina i el desafiament que representa per al món. Però paral·lelament a la Xina, diversos països han augmentat en els últims anys, com l’Índia, Austràlia, Vietnam, Corea de Sud i Indonèsia. Aquests països es coneixen com a potències mitjanes causa del seu abast econòmic i estratègic. Aquests són els països que tenen el potencial de ser potències econòmiques líders. Excepte Vietnam, la resta d’aquests països es troben entre les 20 principals economies del món.

La necessitat d’un mecanisme institucional fort i actualitzat se sent causa de la creixent quantitat de competència econòmica i estratègica entre la Xina i els Estats Units i les potències mitjanes. Igual que la Unió Europea (UE), l’ASEAN també s’ha considerat com un bon exemple d’institució. No obstant això, a causa de l’auge de països com l’Índia, Austràlia i Corea del Sud a la regió de l’Indo-Pacífic que estan fora de l’ASEAN, hi ha la necessitat d’una regulació.

Les principals potències tendeixen a influir en les institucions com s’ha observat amb els Estats Units en el cas de l’OTAN i fins i tot l’ONU. De manera similar, recentment es va acusar la Xina d’influir en l’OMS durant el brot de coronavirus. Especialment l’assertivitat de la Xina al Mar Meridional de la Xina ha estat un gran desafiament per a les potències regionals i extraregionals. Xina continua expandint la seva influència en aquesta regió, el que ha donat lloc a disputes amb Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Indonèsia i Filipines. Juntament amb les disputes al Mar Meridional de la Xina, la Xina també està involucrada en un enfrontament fronterer amb Índia.

En 2016, la Xina es va negar a acceptar i reconèixer el veredicte d’un tribunal internacional sobre les disputes territorials al Mar Meridional de la Xina. En absència d’un mecanisme eficient, països com l’Índia i Austràlia han estat demanant un ordre multilateral i basat en normes. Tot i l’existència d’institucions globals i regionals, sembla haver-hi un buit en l’àrea estratègica emergent de l’Indo-Pacífic. És important reestructurar les institucions existents o formar una estructura personalitzada que abordi els reptes específics de la regió de l’Indo-Pacífic.