Dijous, 6 d'octubre de 2022 - Edició 1533
La República

Que pagui la següent generació

No hi ha cosa més insolidària que viure per sobre de les teves possibilitats a costa de que ja ho pagaran els teus fills

Josep Pedrol 03/09/2022

El Deute de les Administracions Públiques de l’estat espanyol ha arribat a finals de 2021 als 1.427 milers de milions d’Euros, això situa el Deute Públic en el 118,4% del Producte Interior Brut que ha estat de 1.205 milers de milions d’Euros.

El deute públic té una justificació econòmica quan és per invertir, per fer carreteres, ports, vies de tren, etc. que ens ajudaran a generar més riquesa de manera que l’economia del país creix i així es pagaran més impostos que són recursos públics que s’utilitzaran per pagar més serveis públics, a més dels interessos i tornar el deute. És un cicle que si funciona bé és bo perquè ajuda a millorar el nivell de vida de qui s’endeuta.

Hi ha un altre tipus d’endeutament públic acceptat en els anys de crisi que és per pagar despesa i que l’objectiu bàsicament és evitar acomiadaments per tal que l’economia segueixi funcionant i pagant impostos. Com es pot veure al gràfic, aquesta situació es va donar a Espanya als anys 90 i es va corregir a partir de l’any 2001 en que s’equilibren els comptes públics.

Però des de l’any 2008 l’Estat Espanyol no equilibra els comptes i des del 2010 tampoc ho fa la Seguretat Social. Les Administracions Públiques espanyoles en els darrers 14 anys han gastat 1.044 mil milions d’Euros més del que han ingressat i la Seguretat Social en els darrers 12 anys 157 mil milions d’Euros més. Com a referència, l’any 2021 totes les administracions van tenir uns ingressos de 526 mil milions d’Euros, el govern central 233 mil milions d’Euros i la Seguretat Social 204 mil milions d’Euros.

La conclusió és que el dèficit espanyol ha arribat a un punt en que és permanent, tant en èpoques de crisi com en creixement econòmic. El nivell d’endeutament d’Espanya és pervers perquè és fa per pagar un nivell de vida per sobre de les possibilitats de la societat espanyola. I per altra part es gasta malament perquè no es fan reformes estructurals i no es prenen mesures contra els privilegis i la corrupció. Els polítics espanyols són covards i en comptes d’afrontar els problemes, enganyen als seus votants a base d’endeutament.

El nivell de vida de la societat espanyola no es pot pagar amb els impostos que es recapten i per tant s’està pagant a base deute, i això no és just amb les futures generacions. No hi ha cosa més insolidària que viure per sobre de les teves possibilitats a costa de que ja ho pagaran els teus fills.

Josep Pedrol

economista