Edició 1961

Els Països Catalans al teu abast

Divendres, 08 de desembre del 2023
Edició 1961

Els Països Catalans al teu abast

Divendres, 08 de desembre del 2023

Pas endavant dels diputats del Parlament per la “tolerància zero” davant l’assetjament psicològic o sexual

|

- Publicitat -

Els diputats i les diputades del Parlament sorgit de les eleccions del 14 de febrer hauran de fer públic per primera vegada una declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament psicològic o sexual. Aquesta és una de les mesures del Pla d’igualtat de gènere que es va aprovar la passada legislatura i que s’aplicarà per primer cop aquesta tretzena legislatura. D’altra banda, el Reglament del Parlament fixa els requisits imprescindibles perquè el diputat proclamat electe accedeix al ple exercici de la condició de parlamentari: presentar la credencial de la Junta Electoral, prometre o jurar acatar la Constitució i l’Estatut i presentar una declaració de béns i una altra d’activitats.

Publicitat

La declaració diu textualment que la institució ha de ser “un referent en la lluita contra la desigualtat de gènere i la discriminació” i que els diputats i diputades es comprometen a vetllar “per un entorn laboral lliure de sexisme, LGBTI-fòbia, assetjament psicològic o assetjament sexual”.

“Quan em sigui requerit, cooperaré diligentment en els procediments existents per a gestionar les denúncies o queixes en aquesta matèria. Així mateix, em comprometo a participar en la formació especialitzada que imparteixi la cambra sobre igualtat de gènere i sobre prevenció de l’assetjament”, afegeix la declaració.

A continuació es pregunta als diputats i diputades si l’accepten, cosa que han de fer posant una creu a la casella corresponent al ‘sí’ o a la del ‘no’. La declaració, signada o no, es farà publica al web del Parlament.

Es tracta d’una de les novetats del Pla d’igualtat de gènere 2020-2023, aprovat per unanimitat el 14 de gener de 2020, i que té per objectiu que el Parlament incorpori transversalment la perspectiva de gènere, és a dir “que promogui activament la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGBTI en el conjunt de les seves actuacions”.

Una de les maneres de fer-ho és introduir aquesta perspectiva en el sistema de recollida de dades i classificació de la informació. Així doncs, i també per primera vegada, es demana als diputats i diputades el gènere, amb un formulari que inclou les caselles següents: Home, Dona, No binari i No contesto.

A més, un cop constituït el Parlament, els diputats disposen de dos mesos per presentar una declaració d’interessos econòmics que ha de contenir una informació precisa i detallada sobre: activitats professionals durant els tres anys anteriors; les activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l’exercici del seu mandat; la pertinença a consells o òrgans d’administració d’empreses, organitzacions no governamentals, associacions, entre d’altres.

La declaració d’interessos també es pública i s’hi accedeix a través del Portal de Transparència. Els diputats també han de presentar, abans del 30 de juliol de cada any, una còpia de la declaració de liquidació de l’impost sobre la renda i el patrimoni presentada a l’Administració tributària del mateix exercici, o la certificació de no haver-ho fet, en el cas que no estiguin obligats a presentar-la.

Publicitat

Més notícies

Opinió