Dijous, 8 de desembre de 2022 - Edició 1596
La República

Patrimonio Nacional ha subvencionat el Valle de los Caídos durant anys al marge de la llei

Els monjos del mausoleu franquista han rebut durant dècades una subvenció anual de 340.000 euros públics sense rendir comptes de la seva activitat

Redacció 28/10/2021

Patrimonio Nacional, un organisme públic dependent del Ministerio de la Presidencia, ha desembutxacat 340.000 euros anualment en forma de subvenció als monjos del Valle de los Caídos, segons expliquen a InfoLibre. Una quantitat que no ha hagut de justificar-se durant molts anys i, de fet, fins a 2014, l’entitat pública no ha tingut a les seves mans memòries justificatives de les activitats subvencionades.

El procediment és contrari al que estableix la Llei General de Subvencions, que va entrar en vigor en 2004, i que obliga el beneficiari a rendir “compte” de l’ús que dona als diners rebuts i a l’organisme que els concedeix a comprovar el bon ús dels diners públics i l’aquedada justificació. El descontrol i l’opacitat de Patrimonio Nacional comporta que possiblement els monjos hagin rebut més diners del que els pertoca, això sense entrar en el debat que sigui vergonyós que un mausoleu franquista rebi ajudes públiques.

Ara, aquesta manca de justificació permet a l’Administració sol·licitar el retorn de les quantitats percebudes i un interès de demora a la Fundación de la Santa Cruz de la Valle de los Caídos, tot i que a causa del desgavell i la mala gestió de les subvencions, ja estaria prescrit aquest dret.