Dissabte, 28 de gener de 2023 - Edició 1647
La República

El pressupost del grup AMB serà de 1.794 M€ el 2019

El Consell Metropolità, reunit el passat 18 de desembre, va aprovar el pressupost general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’any 2019. Un import que ascendeix als 1.794 milions d’euros […]

Redacció 21/12/2018
Imatge de la seu de l'AMB / Ciro Frank Schiappa

El Consell Metropolità, reunit el passat 18 de desembre, va aprovar el pressupost general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’any 2019. Un import que ascendeix als 1.794 milions d’euros del grup en conjunt i 751 milions d’euros com a pressupost propi de la institució.

En aquesta valoració econòmica del grup AMB s’inclou la despesa dels següents organismes i empreses següents: Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), Transports de Barcelona SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, AMB Informació i Serveis SA, Projectes i Serveis de Mobilitat SA i Transports Metropolitans de Barcelona SL. Pel que fa exclusivament a l’activitat de l’Àrea Metropolitana es destina un pressupost de 751 milions d’euros.

Després de 10 anys, amb la crisi de l’Agència Catalana de l’Aigua pel mig, l’AMB torna a fer inversió en la xarxa de sanejament i depuració de l’aigua. 63,89 M€ per la captació i potabilització de l’aigua; així com la seva distribució i consum. En aquest capítol també es quantifica el cost de la depuració de les aigües residuals.

La reactivació econòmica i les millores en el tractament de les fraccions impliquen un major aportació per la gestió de residus

“El creixement del pressupost és significatiu i ve generat pel canvi de cicle econòmic i això representa una major prestació de serveis en àmbits com la gestió dels residus”, apunta Ramon Torra, gerent de l’AMB. Només pel que fa a recollida selectiva i control de les deixalleries, l’ens realitza una despesa superior als 35 milions.

D’un total de 169 M€, els municipis rebran més d’un milió i mig en forma de subvencions per la recollida selectiva. Altres xifres a tenir en compte són els 110 milions per la gestió dels Ecoparcs.

El 40% de la despesa va associada al transport

Un altre punt a tenir present per entendre la previsió econòmica és la incorporació de 18 municipis de l’entorn de Barcelona a la primera zona tarifària del transport públic.

Per dur a terme aquest canvi, s’ha fet una dotació addicional de 17 milions. En aquest sentit, l’ens destaca que la nova configuració del transport suposa un 40% de la despesa global.

Estabilitat pressupostària

Històricament, l’AMB s’ha finançat amb recursos propis; “Nosaltres començarem l’any 2019 amb un endeutament del 21%, quan el ministre marca com a límit un 75%, el 110% amb autorització”, explica Antoni Novel, director de Serveis Generals.

La càrrega econòmica més feixuga és el crèdit de 160 milions que fa quatre anys va demanar l’AMB per impulsar el Pla d’Inversions. “En l’inici de l’actual mandat, en un moment de crisi, el Consell va creure oportu generar activitat”, diu Torra.

Un prèstec el qual, a partir de l’1 de gener de l’any vinent, restaran pendents uns 20 milions. Les inversions programades s’acabaran d’executar, de forma progressiva, d’ara fins a final de mandat, al mes de maig. “Demostrem amb xifres que som una institució conservadora i que fa bé les coses”, expressa el gerent.

Inversió i gestió del territori i habitatge

Habitatge Metròpolis Barcelona, el nou operador d’habitatge social impulsat per l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona és un element important juntament amb l’IMPSOL dins dels pressupostos del 2019 en àmbit d’habitatge. Aquesta àrea també inclou el desenvolupament territorial, infraestructures i equipaments, com també la definició de noves polítiques de rehabilitació i millores dels barris. La dotació total és de 122,12 M €.

Respecte la nova eina per impulsar l’habitatge assequible, Ramon Torra anuncia que proximament s’iniciarà el concurs per captar el soci privat d’Habitatge Metròpolis Barcelona. “Creiem que ha d’existir una col·laboració amb el sector privat per desenvolupar les polítiques d’habitatge, com a solució a la manca de recursos públics”, apunta el directiu de l’AMB.

En paral·lel a aquestes accions, l’ens metropolità reforça les seves actuacions al voltant de les Rondes de Barcelona i planificació urbanística amb una inversió d’11,24 M€.

Relacions internacionals i cooperació

El pressupost incorpora 1,975 M€ per a l’impuls de les xarxes metropolitanes a nivell europeu i mundial, com MedCities, EMA (European Metropolitan Authorities) o Metròpolis, amb l’objectiu de potenciar la projecció exterior de Barcelona.

A nivell de cooperació, es finançaran projectes de desenvolupament, especialment als territoris del Mediterrani Oriental que estan acollint persones refugiades. D’aquesta manera, per segon any consecutiu, s’assoleix l’objectiu de destinar el 0,7 % de recursos propis en els fons de cooperació, tal i com recomana l’ONU.