Dimarts, 4 d'octubre de 2022 - Edició 1530
La República

El Consell d’Europa insta Andorra a revisar la tipificació dels delictes de violència domèstica

Recomana incloure en el Codi Penal el delicte d’agressió sexual quan no hi ha consentiment independentment si l’acció és violenta o no

Agències 30/11/2020

El Grup d’experts en la lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica (Grevio) del Consell d’Europa insta Andorra a revisar la tipificació dels delictes de violència domèstica en un comunicat després de la publicació aquest dilluns de l’informe de la primera avaluació sobre la implementació a Andorra del conveni sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, també conegut com Conveni d’Istanbul.

Concretament, el Grevio recomana incloure en el Codi Penal el delicte d’agressió sexual quan no hi ha consentiment i que es revisi l’escala de les penes aplicables. En aquest punt, el grup d’experts recorda que Andorra va fer una “reforma superior” del Codi Penal després de ratificar la Convenció, amb afectació a formes de violència com el matrimoni, l’avortament i l’esterilització forçoses.

Malgrat aquesta modificació, “la gravetat de les infraccions de caràcter sexual es continua avaluant en funció del grau de violència física exercida i no pas de l’absència de consentiment de la víctima”, justifica la petició de modificació.

ATENCIÓ A LES VÍCITIMES I LA RECOLLIDA DE DADES
Una altra mancança que detecta és en l’atenció a les víctimes: la valoració del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de gènere “no cobreix totes les formes de violència” contra les dones com l’assetjament sexual, les mutilacions genitals o els matrimonis forçats. En relació amb l’atenció hospitalària, el Grevio demana garantir a totes les víctimes de violència sexual l’accés a serveis especialitzats, que ofereixin atenció mèdica, legal i psicològica.

Una altra recomanació del Grevio a Andorra fa referència a la recollida de dades, punt en el qual es detecten mancances que “dificulten una avaluació adequada de l’eficàcia de les mesures adoptades” en matèria de lluita contra la violència de gènere, explica el comunicat. En aquest punt, el grup d’experts demana a les autoritats andorranes que posin en funcionament un sistema de recollida i publicació de les dades tal com estableix la Convenció d’Istanbul.

COORDINACIÓ I AVALUACIÓ
L’informe destaca que és positiu que a Andorra hi hagi una unitat de polítiques d’igualtat dependent del Ministeri d’Afers Socials, però lamenta la “falta de coordinació” entre els sectors administratius. També lamenta la “falta de recursos humans i financers propis” de la Comissió Nacional per a la Lluita contra la Violència de Gènere i domèstica per avaluar eficaçment les polítiques públiques que s’han desenvolupat en aquest camp.

De la mateixa manera, els experts del Consell d’Europa demanen que es treballi “més estretament i de manera més sistémica” amb les organitzacions no governamentals especialitzades en els drets de les dones. L’informe avalua la situació fins el 14 d’octubre passat i destaca, en positiu, l’aprovació de la llei per erradicar la violència de gènere del 2015 i de la llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació del 2019.

El Grevio és l’òrgan especialitzat independent encarregat de supervisar la implementació del Conveni d’Istanbul, que Andorra va signar el 22 de febrer del 2013 i va ratificar el 22 d’abril del 2014.