Edició 1954

Els Països Catalans al teu abast

Divendres, 01 de desembre del 2023
Edició 1954

Els Països Catalans al teu abast

Divendres, 01 de desembre del 2023

Microsoft afirma que Espanya ha espiat persones a Catalunya

|

- Publicitat -

En un comunicat, Microsoft ha desvelat que ha descobert com diversos estats han fet servir un programa per, comprat a l’empresa israeliana Candiru per espiar ciutadans amb activitats públiques i molt concretament rivals polítics. Candiru és part del grup d’empreses Sourgum que, segons Microsoft, “està al darrere d’activitats que posen en perill drets humans”.

Publicitat

El paràgraf que ho esmenta diu, en l’original anglès: “Microsoft has identified over 100 victims of SOURGUM’s malware, and these victims are as geographically diverse as would be expected when varied government agencies are believed to be selecting the targets. Approximately half of the victims were found in Palestinian Authority, with most of the remaining victims located in Israel, Iran, Lebanon, Yemen, Spain (Catalonia), United Kingdom, Turkey, Armenia, and Singapore. To be clear, the identification of victims of the malware in a country doesn’t necessarily mean that an agency in that country is a SOURGUM customer, as international targeting is common.”

Una traducció en seria: “Microsoft ha identificat més de 100 víctimes del programari maliciós de SOURGUM i aquestes víctimes són molt geogràficament diverses, com era esperable tractant-se de diverses agències governamentals les que han seleccionat els objectius. Aproximadament la meitat de les víctimes s’han localitzat a l’Autoritat Palestina, i la majoria de la resta de víctimes estan localitzades a Israel, Iran, Líban, Iemen, Espanya (Catalunya), Regne Unit, Turquia, Armènia i Singapur. Cal deixar clar que localitzar víctimes del programari maliciós en un país no significa necessàriament que hagi estat una agència d’aquest país, client de SOURGUM, que ho hagi fet, ja que la segmentació internacional és habitual.”

Publicitat

Més notícies

Opinió