Dimarts, 19 d'octubre de 2021 - Edició 1181
La República

5,3 milions per protegir els ciclistes i motociclistes de les carreteres locals

En el conjunt del període de mandat 2015–2019, la inversió en sistemes de protecció de motoristes (SPM) a la Diputació de Barcelona ascendirà a la suma d’uns 5,3 milions d’euros, […]

Redacció
Redacció 24/12/2018
Pla general de la carretera B-522 que uneix Vic i Manlleu / ACN

En el conjunt del període de mandat 2015–2019, la inversió en sistemes de protecció de motoristes (SPM) a la Diputació de Barcelona ascendirà a la suma d’uns 5,3 milions d’euros, amb la instal·lació prevista de 27,2 km de SPM. Amb aquesta inversió s’assolirà al final del mandat un total de 162,2 km de SPM instal·lats a la xarxa viària.

Amb els sistemes de protecció protegim els usuaris de vehicles de dues rodes, que són els més vulnerables”, afirma Jordi Fàbrega, diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Gràcies a aquesta inversió, les carreteres de la Diputació de Barcelona disposaran d’un total de 875 km condicionats per a la circulació de motoristes, el que suposa un 54% de la xarxa viària, que té una longitud total de 1.575 km.

Els trams prioritzats són aquells amb més alt nivell d’accidentalitat o amb major necessitat de protecció per presència de desnivells o obstacles. S’han deixat per al final els trams menys perillosos, entre ells el 20% de la xarxa viària on no s’hi ha registrat cap accident als darrers 10 anys.

La planificació d’inversions es basa en el vigent Pla de col·locació de sistemes de contenció lateral a les carreteres provincials, que inclou actuacions per un valor total de 21,8 milions d’euros. Tots els projectes actuals que incorporin contencions de vehicles ja contemplen les corresponents actuacions necessàries per a motoristes. Els programes de SPM i de barreres posen al dia les citades contencions en els trams de carreteres on s’actua.

En els trams rectes i en revolts molt suaus, se substitueixen els suports de barrera tipus IPN (perfils metàl·lics en forma de I , amb arestes que poden ser agressives en cas d’impactes) per suports tubulars tancats, menys agressius davant un impacte de motoristes. Als revolts tancats, s’instal·len els SPM, xapes contínues col·locades sota les tanques doble ona, tot d’acord a les recomanacions vigents.

– Què són els Sistemes de Protecció per Motoristes (SPM)?

Els SPM són sistemes de seguretat flexibles dissenyats per a absorbir i redirigir, de manera segura i controlada, l’impacte d’un vehicle i els seus usuaris, basats en una dobla biona.

Com funcionen els SPM?

Els sistemes de protecció de motoristes protegeixen els usuaris de vehicles de dues rodes (ciclistes i motoristes) en dos sentits, primer, eviten l’impacten directe del cos contra els suports rígids de les barreres i, segon, eviten que l’usuari franquegi la contenció (passi per sota la tanca biona) i caigui pel desnivell, o bé impacti contra l’obstacle protegit per la barrera.

– Quins són els beneficis dels SPM?

Es redueix l’accidentalitat i s’eviten danys importants als usuaris de vehicles de dues rodes, que són els més vulnerables en cas de caigudes, ja que reben l’impacte en els eu propi cos, alhora que augmenta l’equipament de seguretat passiva de les infraestructures viàries.