Edició 1769

Els Països Catalans al teu abast

Dimarts, 30 de maig del 2023
Edició 1769

Els Països Catalans al teu abast

Dimarts, 30 de maig del 2023

L’Associació d’Indústries d’Alimentació i de Begudes de Catalunya no respecta el català

|

- Publicitat -

Malgrat estar al corrent de la legislació en aquesta matèria, l’AIABECA vulnera l’Estatut del Consumidor, que reconeix el dret dels consumidors de rebre les informacions bàsiques dels productes en català: “Els consumidors tenen dret a rebre en català les informacions pertinents per al consum i l’ús dels béns, els productes i els serveis, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de llur salut i seguretat”.

Publicitat

El Reial Decret 1334/99 imposa el castellà en les dades obligatòries de tots els productes, mentre que la Llei de política lingüística només preveu l’obligatorietat d’etiquetar en català els productes artesanals o de denominació d’origen o qualitat.

La qüestió la va conèixer la Plataforma per la Llengua arran de la queixa d’un col·laborador de l’organització, que va demanar l’etiquetatge com a mínim en català a una empresa que pertany a l’AIABECA. Aquesta empresa li va respondre que a l’hora d’etiquetar els seus productes es remetia a la postura oficial adoptada en aquesta qüestió per l’associació en l’esmentat acord pres aquest abril, i li va fer arribar una còpia del document. La Plataforma per la Llengua denuncia que la resolució de l’AIABECA només té en compte la normativa estatal i omet els drets previstos en la normativa autonòmica, i obvia totalment l’Estatut del Consumidor aprovat pel Parlament de Catalunya.

Des de la Plataforma per la Llengua es considera que per a moltes empreses encara hi ha lleis de primera i lleis de segona que no es volen respectar, com és aquest cas. Igualment, l’organització denuncia la inhibició de l’administració per permetre aquest tipus de comportaments. La Plataforma apel·la a la responsabilitat de l’AIABECA per tal de resoldre satisfactòriament per a tothom, societat i empreses, aquesta qüestió. Una empresa seriosa, responsable i moderna no pot eludir els drets civils institucionalment reconeguts de les societats on treballa.

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió