Edició 1773

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 03 de juny del 2023
Edició 1773

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 03 de juny del 2023

L’Agència Catalana del Consum estudia els hàbits de la gent gran per protegir-los com a consumidors

|

- Publicitat -

L’Agència Catalana del Consum (ACC) està desenvolupant una extensa investigació sobre els hàbits de consum de la gent gran i les seves repercussions en l’economia catalana. La investigació es va iniciar amb la realització d’una enquesta l’any 2006 i es concretarà en l’estudi “Avaluació, Vector, Vellesa i Impactes socioeconòmics en el context de la sostenibilitat” (AVVIIS) , que consta de dues fases i que finalitzarà el 2008. L’objectiu d’aquest treball és proposar estratègies per millorar la protecció de la gent gran com a consumidors. Així, l’informe ha de permetre a l’Agència que dirigeix Jordi Anguera reorientar les eines d’atenció i protecció a aquest col·lectiu en matèria de consum així com anticipar-se als canvis d’hàbits que s’estan produint en aquest segment de la població.

Publicitat

Autonomia personal: el perfil de la gent gran a Catalunya mostra que el 80% dels enquestats es manifesten autònoms en la seva activitat diària i el 83% en l’administració de la seva economia. Un 60% viu en parella i un 28% disposa d’ingressos mensuals superiors als 750 euros. L’abandonament de l’activitat laboral suposa no només una reducció en el consum sinó també un canvi en els hàbits de consum.

Hàbits de compra: el 70% de la gent gran compra al seu barri i, d’aquests, el 94% ho fa en establiments de mitjà i petit format. Per tant, es tracta d’un col·lectiu usuari del comerç de proximitat. Un 61% dels enquestats continua calculant en pessetes i un 62% no utilitza mai targeta de crèdit.

Reticent als canvis: l’enquesta també explica com la gent gran mostra desconfiança davant els nous productes i serveis. El 80% dels entrevistats no demana mai que li portin la compra a casa, tot i que un 31% afirma que quasi sempre o sempre li cal ajuda per portar el pes. Tan sols un 7% dels enquestats ha presentat una reclamació el darrer any, mentre que aquest percentatge és del 16% en el conjunt de la població.

Set punts clau

1- En el cas dels béns de consum no durables, la compra esdevé una forma d’omplir el temps, de manera que les compres es realitzen en petits volums.

2- La compra és una activitat amb gran component social, ja que permet a la gent gran mantenir relacions amb altres persones, i per això es transforma més en un plaer que en una obligació.

3- Les dones grans manifesten interès per les modes, especialment la roba. Són menys fidels a les marques i accepten amb més facilitat els substitutius.

4- Els consumidors grans tracten d’evitar les reclamacions.

5- La gent gran és menys propensa a provar nous productes, probablement perquè no està disposada a assumir riscs (a diferència dels més joves).

6- El segment dels consumidors grans no és propens al crèdit ni al pagament a terminis.

7- El col·lectiu té una actitud més passiva que els joves en el procés de cerca d’informació. Es confia més en les opinions generalitzades i en l’experiència pròpia que en la informació obtinguda per decidir un acte de compra.

La segona fase finalitzarà el 2008 i podeu consultar els resultats de l’estudi clicant aquí

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió