Dissabte, 31 de juliol de 2021 - Edició 1101
La República

Esquerra esmena la totalitat de la llei d’adopcions internacionals per invasió de competències

 El Grup Parlamentari d’ERC ha presentat una esmena a la totalitat de la llei d’adopcions internacionals. La portaveu d’Esquerra de polítiques per la família, Georgina Oliva, ha anunciat que l’avantprojecte de llei aprovat pel Consell de Ministres suposa una “flagrant” invasió competencial. A més “ha mancat durant la seva elaboració d’una voluntat d’enteniment i consens per part del govern espanyol i no aporta cap novetat legislativa que no estigui regulada ja”, segons Oliva.

Redacció
Redacció 06/09/2007

Oliva ha concretat que “el text en el seu conjunt és una invasió competencial flagrant, ja que afecta al règim de competències de la Generalitat en matèria d’adopcions internacionals”. Oliva ha continuat dient que “aquesta invasió competencial no ve marcada tan sols per la normativa interna catalana, sinó també pels preceptes internacionals en aquesta matèria, establerts en la Convenció de La Haia”. “Aquest acord internacional”, ha recordat la diputada independentista, “considera les comunitats autònomes com autoritats centrals en matèria d’adopció internacional, mentre que l’actual redactat de l’avantprojecte de llei no permet l’autonomia que les comunitats autònomes haurien de tenir en aquesta matèria”.

La diputada d’ERC també ha denunciat que “durant el procés d’elaboració de l’avantprojecte de llei, el govern espanyol i els seus diferents responsables ministerials no han demostrat en cap moment voluntat de cooperació amb els governs autonòmics per consensuar un text que regula una matèria tan sensible, una actitud que Esquerra considera una gran falta de lleialtat institucional”.

Finalment, Oliva ha explicat que el contingut del text no suposa cap avanç en aquesta matèria, ja que “es limita a regular aspectes que ja estan contemplats en les normatives de les comunitats autònomes”. “Es tracta”, ha acabat la diputada, “d’un text que consisteix en una recopilació de totes les normatives que afecten les adopcions internacionals i en la repetició de preceptes i continguts ja estipulats en les normatives internes de les autoritats centrals en matèria d’adopcions internacionals -les comunitats autònomes- i en les lleis internacionals”.