Divendres, 30 de juliol de 2021 - Edició 1100
La República

Entitats cristianes de Catalunya continuen la seva creuada denunciant la Conferència Episcopal Espanyola per la demagògia de la COPE

Cristianisme al Segle XXI, Centre Francesc Eiximenis i la Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat, entitats cristianes de Catalunya, han decidit emprendre una nova acció legal i presentar un recurs davant del Tribunal de la Rota romana per la negativa d’aquest tribunal eclesiàstic d’admetre a tràmit la denúncia formulada contra la Conferència Episcopal Espanyola, en tant que accionista majoritària de la COPE. El Tribunal de la Rota ha argumentat per desestimar la denúncia que la Conferència Episcopal no és l’única titular de la COPE, però les entitats han recorregut dient que és l’accionista majoritària. Apart han aportat més documentació com ara la condemna a Jiménez Losantos en un litigi interposat per ERC pel dret a l’honor i l’expulsió de la cadena de l’Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC) per la manipulació de dades amb relació a l’audiència.

Redacció
Redacció 19/10/2007

El motiu d’aquesta nova acció legal, promoguda per les entitats cristianes que aquest dijous han comparegut davant dels mitjans de comunicació, és el mateix que va moure’ls, el juliol de 2006, a actuar contra la Conferencia Episcopal Española, en considerar-la també responsable dels ‘continguts ofensius i difamatoris que reiteradament s’emeten en el programa de Jiménez Losantos, i de Cesar Vidal’. ‘Creiem que aquests continguts estan absolutament en contradicció amb l’ideari cristià que aquesta emissora hauria de defensar i que proclama en els seus Estatuts fundacionals i que així consten en la seva web’, han dit.

Segons han explicat el Tribunal de la Rota Romana argumenta en la seva denegació, que no estan legitimats, en no ser directament perjudicats; que la Conferencia Episcopal Española no és l’única accionista de l’Emissora COPE; que la demanda no era clara ni concreta i que havent al·legat en la denúncia uns articles del Dret Canònic que feien referència als delictes, l’única institució que pot instar l’exercici de les accions penals és el “promotor de justícia” (una mena de Fiscal)’.

En el recurs presentat hi ha afegit un fets posteriors a la primera denúncia, com les queixes de l’ambaixador de l’estat espanyol davant la Santa Seu, lees manifestacions de Monsenyor Enric Planas, Observador permanent de la Santa Seu davant del Consell de Cultura i Comunicació d’Europa, que l’abril del 2007, considerava com a ‘suicides, intolerables i sense sentit els plantejaments informatius de Jiménez Losantos i que calia adoptar mesures’. També hi ha afegit l’expulsió de la cadena COPE de la AIMC (Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación) per la manipulació de dades en relació a l’audiència i la condemna de.Jiménez Losantos per l’Audiència de Barcelona en un litigi pel dret a l’honor interposat per Esquerra Republicana de Catalunya, entre altres fets posteriors.

En el recurs les entitats han manifestat que malgrat que la Conferencia Episcopal Española no és la titular única de la COPE, sí que té la majoria, i ‘en qualsevol cas allò que és important és si els programes de la COPE son contraris al mateix ideari de l’emissora i si promouen la concòrdia o no’, han dit. Finalment, i quant a la necessitat que el Promotor de justícia (el fiscal) formuli una acció, està clar que si el Tribunal de la Rota considera que existeix una infracció punible, hauria d’actuar d’ofici, demanant al Promotor que actuï.