Dilluns, 26 de setembre de 2022 - Edició 1523
La República

Els catalans puntuen amb un 7,5 la seva satisfacció laboral

Del 1 al 10, valorem globalment amb un 7,5 el nostre grau de satisfacció, segons una enquesta realitzada per l’Institut Català d’Estadística. També cal destacar el fet que el nivell de satisfacció en l’ocupació és superior en el cas de les persones que treballen en empreses petites. L’aspecte al que els enquestats atorguen major valor és l’ambient en el treball. Les dificultats per a la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar ‘afecten més a les dones que als homes’. Els sindicats ja han mostrat el seu desacord amb les dades.

Redacció 18/10/2007

Els catalans estem satisfets amb la nostra feina. Del 1 al 10, valorem globalment amb un 7,5 el nostre grau de satisfacció, segons una enquesta a 2.180 persones que viuen a Catalunya realitzada per l’Institut Català d’Estadística (Idescat), el Departament de Treball i el Ministeri de Treball, els resultats del qual (dos punts per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol) van ser immediatament posats en dubte pels sindicats.

La diferència entre homes i dones no és significativa en la valoració global de la situació en el lloc de treball. No obstant això, sí s’aprecien diferències entre ambdós sexes quant a la insatisfacció amb el salari percebut (major en el cas de les dones treballadores) i sobre les perspectives de promoció professional, que veuen millor els homes. Encara que, en el cas dels salaris, la puntuació no arriba a el 6,5, i en el dels ascensos, no passa del 5,6. ‘L’Administració ha de seguir treballant en polítiques d’igualtat’, va admetre ahir Salvador Álvarez, director general de Relacions Laborals de la Generalitat, al comentar els resultats de l’enquesta.

Les dones més contentes amb el seu salari són les quals tenen treballs tècnics, científics i intel•lectuals. Les dones, a més, diuen sofrir més estrès en les edats compreses entre els 25 i els 44 anys, que coincideixen amb l’etapa de naixença i criança dels fills. Per contra, els homes acusen major malestar entre els 45 i els 55 anys.

Les dificultats per a la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar ‘afecten més a les dones que als homes’, va afegir Álvarez. Per franges d’edat, els enquestats d’entre 45 i 55 anys són qui puntuen la seva ocupació millor. El 62% d’ells li posarien ni més ni menys que un 8.

Els sindicats en contra

La secretària de Política Institucional d’UGT de Catalunya, Eva Granats, va qüestionar ahir el grau global de satisfacció, no tant perquè posés en dubte la metodologia de l’enquesta com per ‘l’elevat grau de subjectivitat’ que implica parlar de satisfacció en el treball. És difícil entendre com la nota mitja és del 7,5 quan ‘la meitat de les famílies no pot arribar a final de mes o té problemes per a fer-lo’.