Dimecres, 4 d'agost de 2021 - Edició 1105
La República

El Govern redueix el temps per restablir el servei elèctric i vol que tots els clients estiguin connectats a dues subestacions

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts el Projecte de Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric, que redueix el temps màxim per a la reposició del subministrament. En concret, es redueix a quatre hores en les zones urbanes, sis hores en les semiurbanes i vuit en les zones rurals, per al 90% de la població. La nova llei també preveu un disseny de la xarxa elèctrica que permeti, en un termini de dos anys, que tots els clients puguin ser alimentats per més d’una subestació, de manera que si falla la font principal, l’abonat pugui rebre subministrament per la font alternativa.

Redacció
Redacció 26/09/2007

Aquesta mesura ha de permetre que, en condicions de servei normals, un abonat rebi el subministrament d’una subestació determinada però, al mateix temps, en tingui una altra assignada de la qual es podrà alimentar en cas d’incidència. A més, el projecte de llei determina que les noves subestacions disposin de transformadors de reserva que suposin el 30% de la potència total de la central i hauran de reservar un espai per a la instal·lació de transformadors mòbils. La llei, que ve motivada arran de les incidències viscudes al juliol a Barcelona, també prohibeix que les línies elèctriques sobrevolin els edificis o les zones obertes de les subestacions.

Amés, es redueix el temps amb què les empreses subministradors hauran de reposar el servei, sempre i quan no es tracti d’una caosa de força major o causades per tercers. El temps màxim per restablir el servei al 90% dels afectats a les zones urbanes serà de dues hores, de quatre en zones semiurbanes i de sis en zones rurals. Per garantir el compliment dels terminis, la llei, que ara començarà la tramitació al Parlament, exigirà a les empreses que disposin d’equips auxiliars d’emergència, com ara grups electrògens.

Plans d’inversions i sancions

D’altra banda, les empreses hauran de presentar a la Generalitat un pla general d’inversions, amb caràcter quinquennal, que detalli les actuacions que la companyia hagi projectat. La Generalitat podrà fer-hi esmenes. A més, aquest pla quinquennal es completarà amb un pla d’inversions anual, que s’haurà de presentar abans de cada 15 d’octubre.

La Generalitat també establirà un programa d’inspeccions periòdiques d’obligat compliment per part de les subministradores i inspeccionarà una part dels resultats que presentin les empreses.

Pel que fa a les sancions, la llei les actualitza. Les infraccions lleus podran rebre sancions de fins a 600.000 euros, mentre que les greus podran rebre sancions de fins a 6 milions d’euros i, les molt greus, fins a 30 milions. La Generalitat també podrà revocar o suspendre les autoritzacions sobre les quals té competències.