Divendres, 23 de juliol de 2021 - Edició 1093
La República

El Fòrum acollirà un centre dedicat a l’entrenament, assaig i creació del circ

El Fòrum va ser un circ, i ho tornarà a ser ben aviat. Segons un conveni signat ahir, acollirà un centre dedicat a l’entrenament, assaig i creació del circ: es tracta d’un espai de titularitat municipal de 2.800 metres quadrats que es troba situat sota la zona d’espai públic enfront la pèrgola fotovoltàica. És el primer Espai per a la Creació, programa que impulsa l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), que s’encarregarà de la rehabilitació i adequació de l’espai. L’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) ha signat un conveni amb l’Institut de Cultura per dur a terme la gestió de l’espai dedicat al circ.

Redacció
Redacció 14/11/2007

L’objectiu d’aquest conveni, que expressa la voluntat de l’Ajuntament de donar suport a l’APCC per tal que posi en marxa un projecte de foment de la creació artística, és establir el marc de col·laboració entre l’ICUB i l’APCC per la posta en marxa, control i desenvolupament del Centre d’Entrenament, Assaig i Creació del Circ.

La implementació del centre tindrà dues fases. En la primera fase, el centre s’instal·larà de manera provisional en una carpa de circ a l’esplanada del Fòrum. La segona fase consistirà en la ubicació al seu espai definitiu, situat sota la plaça fotovoltaica del Parc del Fòrum. Correspondrà a l’ICUB l’adequació i habilitació d’una carpa provisional a l’esplanada del Fòrum, que seguirà instal·lada mentre durin les obres d’adequació de l’espai definitiu.

L’APCC portarà a terme la gestió del centre, tant de l’espai provisional com del definitiu, concretament, les presentacions d’un Pla d’Usos de la carpa provisional, que haurà de ser aprovat per l’ICUB; d’un Pla de Gestió (pressupost i activitats) a dos anys de la carpa provisional on s’ubica el Centre abans del 15 de desembre del 2007, que haurà de ser aprovat per l’ICUB; d’un Pla d’Usos de l’espai definitiu abans del 31 de desembre per la posada en marxa de les obres de rehabilitació del magatzem situat sota la fotovoltaica, que haurà de ser aprovat per l’ICUB, i la presentació d’un Pla de Gestió (pressupost i activitats) a tres anys de l’espai definitiu del centre, que haurà de ser aprovat per l’ICUB. També s’encarregarà de la definició i execució anual del Pla de Gestió del Centre, tant de l’espai provisional com del definitiu.

El conveni també estableix que es crearà una comissió de seguiment que col·laborarà en la en la gestió del centre, així com el compromís de l’ICUB a participar en el seu finançament.