Divendres, 6 d'agost de 2021 - Edició 1107
La República

El 23% de les dones treballa a temps parcial davant del 4% dels homes

El treball a temps parcial està ‘feminitzat’ segons el resultat d’un estudi elaborat per CCOO, en base a les dades facilitades per l’Enquesta de la Població Activa (EPA). Segons aquesta enquesta, durant el primer trimestre d’aquest any a Catalunya treballaven a temps parcial unes 420.000 persones. Una àmplia majoria d’aquest col·lectiu eren dones, atès que la taxa d’ocupació a temps parcial entre les dones és del 23% mentre que per part dels homes aquesta taxa només absorbeix el 4%. A més, la major part de la feina a temps parcial es concentra en ocupacions que requereixen una ‘baixa qualificació’ i en el sector del comerç al detall, l’hostaleria, la sanitat, l’educació i el servei domèstic. Al sector de la construcció i en de l’Administració pública, la feina a temps parcial és ‘escassament significativa’, diu l’estudi.

Redacció
Redacció 31/08/2007

El sindicat constata que el perfil d’una persona que treballa a temps parcial és el d’una dona jove amb un nivell formatiu mitjà o baix, que treballa en una ocupació de baixa qualificació.

Una de cada quatre persones que treballa a temps parcial declara que ho fa perquè no troba una ocupació a jornada completa, cosa que vol dir que hi ha ‘un gruix important’ de treballadors que ‘no desitgen’ fer una feina a temps parcial. En xifres absolutes, a Catalunya hi havia el primer trimestre d’aquest any unes 100.00 persones que el sindicat qualifica de ‘parcialitat involuntària’.

Del conjunt de persones que realitzen una feina a temps parcial, hi ha un 30% que ho fa perquè no té altra possibilitat perquè ha d’atendre en la seva unitat familiar a persones grans, infants o persones amb determinades discapacitats o malalties. Aquest 30% de persones que no poden acceptar una feina a temps complet per haver de gestionar situacions de dependència són la mostra de les ‘febles polítiques socials’ que hi ha desplegades.

L’estudi afirma que, per exemple, invertir amb una ‘potent’ xarxa pública d’escolarització obligatòria en l’etapa de 0 a 3 anys o estendre els serveis d’atenció d’una xarxa pública a les persones en situació de dependència ‘podrien facilitar l’accés a ocupacions a temps complet’ a un import nombre de persones que ara veuen limitada la seva jornada laboral.