Dissabte, 18 de setembre de 2021 - Edició 1150
La República

NOVES EMPRESES, NOU FINANÇAMENT

Una de les principals fonts d’ocupació dels propers anys no provindrà de les empreses tradicionals actualment instal·lades. Els nous emprenedors que han creat ja la seva empresa o estan en […]

Bernat Valls
Bernat Valls 10/03/2013

Una de les principals fonts d’ocupació dels propers anys no provindrà de les empreses tradicionals actualment instal·lades. Els nous emprenedors que han creat ja la seva empresa o estan en procés de fer-ho seran els que determinaran el mercat laboral de les properes dècades.
Els models empresarials dels anys de la bombolla estan donant pas a microempreses, amb mentalitat moderna i plantejaments radicalment diferents, molt allunyats dels projectes empresarials especuladors orientats a trobar oportunitats en sectors de fàcil projecció i guanys ràpids. La pervivència de les empreses al llarg del temps i la concepció d’aquestes com a instruments essencials per a la generació d’ocupació, finalment i gràcies a la crisi, s’han situat com l’element motor de la creació de negocis.
Això, sens dubte, és l’efecte de la constatació per part dels desocupats, de que actualment i per molts anys, el mercat laboral difícilment crearà nous llocs de treball assalariat. L’única fórmula que pot generar activitat econòmica és, gairebé i en exclusiva, l’autoocupació.
Però com per a qualsevol negoci en funcionament avui en dia, la manca de finançament és una de les principals amenaces dels nous emprenedors. I això, malauradament, no es solucionarà a curt termini.
De la mateixa manera que les formes empresarials han evolucionat per l’efecte de l’actual recessió, les fórmules de finançament de l’activitat empresarial també ho ha fet. Com que a les entitats financeres clàssiques ni hi són ni se les espera, han sorgit altres tipus de fonts de proveïment de capital. Primer van ser les cooperatives de finançament, algunes de les quals porten ja un espectacular historial de suport a la creació de nous projectes empresarials, majoritàriament relacionats amb els sectors de l’agricultura de proximitat o de les energies renovables.
Darrerament han sorgit amb molta força les iniciatives relacionades amb el micromecenatge o “crowdfunding”, en el qual els ciutadans anònims són els principals protagonistes i la xarxa és el mitjà de treball. No pot ser d’altra manera en els temps en els que vivim. Iniciatives com aquestes poden ajudar a democratitzar l’accés al crèdit, fent-lo accessible a persones amb bones idees però amb manca de recursos.
Malauradament però, la legislació fiscal encara no afavoreix la seva extensió, ja que no s’han establert incentius per tal d’animar a la ciutadania a invertir en projectes finançats a través del micromecenatge, com ja s’ha fet als EUA, a França, a Itàlia, als Països Baixos o al Regne Unit, amb desgravacions fiscals que arriben al 35% de la inversió.