Divendres, 1 de juliol de 2022 - Edició 1436
La República

Les conseqüències d’un decisió verbal de l’administració: anunciar la data del referèndum d’autodeterminació (9/6/2017)

Les conseqüències d’un decisió verbal de l’administració: anunciar la data del referèndum d’autodeterminació (9/6/2017)                Des de la perspectiva jurídica, les conseqüències són totals i absolutes. Els funcionaris públics de l’administració […]

Vicenç Plans 09/06/2017

Les conseqüències d’un decisió verbal de l’administració: anunciar la data del referèndum d’autodeterminació (9/6/2017)               
Des de la perspectiva jurídica, les conseqüències són totals i absolutes. Els funcionaris públics de l’administració de la Generalitat de Catalunya poden aixecar-ne acta, i complimentar l’ordre, als efectes de fer possible la celebració del referèndum d’autodeterminació. Per tant, ja des d’ara, per mandat del màxim òrgan administratiu de la Generalitat de Catalunya és així en aplicació de l’article 36.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques.
Efectivament, l’article esmentat  faculta als consellers, i per jerarquia, a tots els empleats de l’administració catalana, en les seves diverses formes, territorials i funcionals, a tenir en consideració, en el que afecti, que el dia 1 d’octubre del 2017, es garanteixi la celebració efectiva del referèndum d’autodeterminació.
Poden ésser innombrables les coincidències que impedeixin la normal celebració d’aquesta consulta tan transcendental: esdeveniments diversos, manca de previsions,…. Tots aquest elements han de quedar, per tant, subordinats al mandat verbal expressat avui públicament pel Govern de la Generalitat, després de la celebració de la reunió extraordinària que s’ha celebrat, d’acord amb les cauteles del seu Consell Tècnic i d’altres elements d’assessorament inclosos.
La cascada de resolucions necessàries per garantir els espais, els medis humans i materials, i milers d’altres previsions, cap d’elles menors, per satisfer un referèndum d’autodeterminació, totalment vinculant, amb plenes garanties democràtiques, ja ara és possible escometre-les d’acord amb la llei i en base al mandat verbal que s’ha produït.
Les autoritats espanyoles tenen l’opció de col·laborar, posant els seus propis medis, sobretot de seguretat i informació, a fi de que possible elements fanàtics d’inspiració centralista, vulguin sabotejar amb tota mena de mètodes,  la preparació i celebració d’aquest esdeveniment democràtic de primer ordre a l’Europa occidental.
Les manifestacions, de tot ordre, dins la dinàmica de preguntes i respostes necessàries per a que la ciutadania es faci una opinió raonada del sentit del seu vot han d’ésser la garantia d’un discerniment col·lectiu que faci el referèndum d’autodeterminació creïble i vinculant, amb efectes jurídics en tots els ordres, inclòs el internacional.
Entre les atribucions que la llei confereix a les administracions públiques també hi ha la contractació verbal per raons d’emergència, per això, semblaria convenient valorar la necessitat de recórrer a aquesta previsió normativa, a fi de no deixar bloquejats en possibles impugnacions, proveïments de bens i serveis necessaris per a l’efectiva celebració del referèndum d’autodeterminació.
Ja des d’avui, verbalment, un govern autonòmic o regional, amb els suport de la seva cambra de representació, ha adoptat una decisió amb efectes totalment jurídics, ja que compleix els requisits per la seva total implementació: publicitat i efectivitat. Per tant, també avui mateix, el govern espanyol, el tribunal constitucional, la fiscalia general,… si com sembla volen acabar d’extingir  els darrers rastres de democràcia i d’estat de dret que romanen entre les institucions espanyoles, poden actuar fins al màxim del que sigui, al seu criteri, precedent. Els fets de les properes hores marcaran, sense cap mena de dubte, el que es pot succeir abans o durant l’1 d’octubre de 2017.
 
©1 Vicenç Plans, periodistavplans@gmail.com, facebook, @vplans3, http://vplansperiodista.webnode.cat/
(1)Permesa la reproducció total o parcial d’aquest escrit citant la font.