Dilluns, 21 de juny de 2021 - Edició 1061
La República

La participació de les empreses privades en la cooperació internacional ha de ser fiscalitzada

No és nou que les empreses espanyoles col•laborin en la gestió dels fons públics de cooperació. Es a dir, que intervinguin en projectes en els quals hi ha participació pública. […]

Joan Tardà
Joan Tardà 13/03/2013
No és nou que les empreses espanyoles col•laborin en la gestió dels fons públics de cooperació. Es a dir, que intervinguin en projectes en els quals hi ha participació pública. Les empreses, en ocasions, han actuat responsablement i en altres, no tant. Recordareu, ja és un clàssic, que amb posterioritat al desastre de l’huracà Mitch, a Nicaragua, els recursos de la cooperació espanyola van ser destinats a la construcció d’una autopista que, més enllà del fet que passava a prop de propietats del president Alemán, va ser duta a terme per empreses espanyoles.
En els darrers anys, alguns grups empresarials han endegat projectes de cooperació, per exemple Repsol, lligats a la seva activitat industrial o financera, la qual cosa ha generat sovint conflictes i debats sobre llur honestedat cooperativa. Altrament, arran de la minva extraordinària dels recursos públics de l’Estat destinats a cooperació internacional, l’entesa público-privada esdevé fonamental per al mateix govern que la retalla.
Sembla un retorn als anys 80, quan la Cooperació espanyola depenia del Ministeri de Comerç. De fet, malgrat canvis formals, les empreses espanyoles han tingut un paper preponderant en la cooperació espanyola, especialment mitjançant els crèdits FAD, que eren un negoci rodó per a empreses i per al govern espanyol.
El problema no és la participació d’empreses en projectes de cooperació, sinó que les empreses determinin els projectes, la finalitat i les condicions. Perquè ho poden fer en funció dels seus interessos particulars, fins i tot per sobre dels interessos de les poblacions on s’implementen aquests projectes.
En un moment, doncs, que per raons d'estratègia empresarial i per necessitats polítiques s’afavorirà la participació d’empreses en la cooperació internacional, és necessari exigir més transparència. És per això que demà al Congrés dels Diputats farem debatre i votar una proposta que considerem urgent: que la Comissió de Cooperació rebi anualment un informe sobre la participació de les empreses en la Cooperació espanyola, tot les despeses i la demostració que les empreses del territori no podien assumir-ho, l'impacte ambiental, etc…
En definitiva, l’orientació de la cooperació internacional no pot dependre de la voluntat de les empreses i cal prendre les mesures per controlar la seva fidelitat als principis de la cooperació i no als interessos comercials
.