Dimecres, 28 de setembre de 2022 - Edició 1525
La República

La nova reforma fiscal, una altra presa de pèl?

                    Això és el que a mi em sembla. Si no és així, és que no sé comptar i tot pot esser en aquesta vida. Perquè fins ara […]

Joan Lladonet 25/06/2014

       
            Això és el que a mi em sembla. Si no és així, és que no sé comptar i tot pot esser en aquesta vida. Perquè fins ara els que em pareix que no saben comptar són ells, els governants,  o per ventura en saben massa. Em referesc a aquest triomfalisme que exhibeixen davant els mitjans de comunicació i que van dedicats totalment, això sí que ho sé cert, a preparar la propera campanya electoral. Es troben en el període de la recerca del vot perdut. I això que baixen els impostos, ho diran i ho repetiran per activa i per passiva. Ens cansarem de sentir-los a dir que els socialistes varen pujar els imposts (d’imposar) i ells els han baixat (però encara imposen). Bé, he tengut un lapsus, els espanyols imposen i els catalans contribueixen. Per què he demanat si això que diuen, que baixen els impostos és una presa de pèl? Perquè no és vera en tots els casos. I això ocorre en les rendes baixes i mitjanes, i només és completament veritat en les rendes altes. Si això és baixar els impostos, és que la terra és quadrada i dos més dos són vint-i-tres.
 
            Quan ells surten com a grans triomfadors a dir que han baixat els impostos s’adrecen principalment a la gran massa de votants, quan a moltes persones que formen aquesta massa, o els els han pujat o baixat una misèria. I ara ho intentaré demostrar, a no ser que sigui que jo no sàpiga fer comptes. Ho intentaré explicar i no sé si seré capaç de fer-me entendre. Una cosa important és que alguna petita rebaixa hi ha per a les rendes baixes, però jo em dedicaré a explicar els perjudicis principalment, ja que ells no ho fan. A més, posaré els gràfics en què m’he basat per a fer el meu petit estudi. No sé si sortiran.
 
           A la reforma fiscal dels exercicis 2011 i 2012, les persones que guanyaven entre 12.450 euros i 17.707 euros, els descomptaven el 24,75%. Ara, amb la reforma fiscal del PP de 2014, l’any 2015, pagaran un 25%, és a dir, sofriran un augment dels impostos del 0,25%, i l’any 2016, el 24%, és a dir, una rebaixa del 0,75%.  Les persones que guanyin entre 20.200 euros i 33.007 euros, que aquí s’hi trobaran la majoria de mestres i bastants professors d’institut, metges, etc., durant els exercicis 2011, 2012 pagaven un 30% d’IRPF, ara amb la reforma fiscal del PP de 2014, els obligarà durant l’any 2015 a pagar un 31%, és a dir, un 1% més i durant el 2016, el 30%, és a dir, igual que abans, sense cap rebaixa, i aquí hi ha el grup més nombrós de funcionaris que té l’Estat i les comunitats autònomes. Si fer això no és riure’s del personal, és que tot es troba cap per avall i girat al revés. Com és possible tenir uns governants tan mentiders i un poble tan crèdul?
 
            Analitzem les que comencen a ser rendes que tiren cap a dalt, devers els tres mil euros mensuals, és a dir, les persones que guanyen entre 33.007 euros i 35.200, tendran una rebaixa del 9% dels impostos durant el 2015, i del 10%, durant el 2016. Aquests es pot dir que hauran tengut una bona rebaixa, la més gran, i els que guanyin al voltant dels 4.000 euros mensuals, entre 35.200 euros i 53.407, tendran una rebaixa en els impostos d’un 1% el 2015, i d’un 3% el 2016, ja ens trobam parlant de sous de molts de polítics, es veu que procuren per a ells, com sempre.
 
            De 53.407 euros fins a 120.000, ja arribam a rendes d’uns 10.000 euros cada mes, pagaran igual el 2015 i un 2% menys el 2016.  Fins a 180.000 euros de base imponible, és a dir, uns 15.000 euros mensuals, pagaran un 2% menys el 2015 i un 4% menys, el 2016. De 180.000  a 300.000 euros, és a dir, de 15.000 a 25.000 euros mensuals, pagaran un 4% menys el 2015 i un 6% menys el 2016. I els que tenguin unes entrades superiors als 300.000, i aquí arriba el màxim de descens d’impostos, és a dir, els qui més tenen i més poden, tendran una rebaixa del 5% durant el 2015 i d’un 7% el 2016.
 
            Si això no és fer una reforma a mida de beneficiar els més rics, les rendes més altes, mentre es continua perjudicant o beneficiant mínimament les rendes baixes, que vengui algun d’aquests miraclers o tertulians del partit en el Govern i m’ho expliqui. Només em queda una cosa clara i aquesta és que tot això és pura propaganda electoral.