Dimecres, 5 d'octubre de 2022 - Edició 1532
La República

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Ja tenim llei de transparència! No podia ser d'altra manera, qualsevol país modern i compromès amb la lluita contra el descrèdit de la política en té una (no em refereixo […]

Xevi López i Cadena 21/01/2015

Ja tenim llei de transparència!

No podia ser d'altra manera, qualsevol país modern i compromès amb la lluita contra el descrèdit de la política en té una (no em refereixo al govern espanyol, és clar)
De ben segur, aquesta serà una de les lleis més importants que ha redactat el Parlament de Catalunya per què millor en gran mesura la qualitat democràtica del nostre país i, sobretot, de les nostres institucions.

L'aprovació d'aquesta llei en els termes que està redactada ens acosta, notablement, als països de llarga tradició democràtica, una llei que tot i que potse run xic tardana és de màxims, ambiciosa i esdevé el llegat de les lleis que l'han precedit.
És una llei, eminentment aplicable que respon a la demanda ciutadana en matèria de transparència i bon govern -encara que la CUP hi voti en contra-. No em de perdre de vista que, la legitimitat dels poders públics des del meu humil punt de vista, la dóna la ciutadania i aquesta reclama, des de fa un temps, majors quotes de transparència tant pel que fa al funcionament de les administracions com, lògicament, la gestió dels recursos que duen a terme els governs de torn.

Aquesta llei ha servir com un punt d'inflexió meridianament clar i molt diàfan, la transparència ha de ser qui impulsi la futura relació entre ciutadà i Administració. Per tot això, la llei es vertebra en tres eixos o principis molt importants:
1) Garantir la transparència de les administracions, tant les locals com l'autonòmica
2) Regular explícitament el dret d'accés a la informació dels ciutadans i de qui contracti amb l'Administració amb independència que siguin subjectes públics o privats
3) Establir uns principis clars de bon govern als quals han d’ajustar la seva actuació els alts càrrecs i el personal al servei de l’Administració

Esperem que el treball dut a terme per la Generalitat de Catalunya serveixi per assolir majors quotes de salut democràtica, de transparència i de control de la ciutadania a les seves administracions, tenim cos legal per dur-ho a terme, no ho deixem escapar ni menystinguem aquesta fita.