Dissabte, 25 de setembre de 2021 - Edició 1157
La República

Els pactes es compleixen

  Després d’haver vist   Ermessenda i Oliba a TV3 entronitzant el pacte per sobre del conflicte i de la inseguretat,  i ja que en la cimera econòmica d’aquest divendres es […]

Josep Huguet
Josep Huguet 25/03/2011

 
Després d’haver vist   Ermessenda i Oliba a TV3 entronitzant el pacte per sobre del conflicte i de la inseguretat,  i ja que en la cimera econòmica d’aquest divendres es tracta d’aconseguir consens social i polític per a sortir de la crisi, em permeto suggerir una recepta molt fàcil: respectar i desplegar els pactes socials i polítics que s’establiren en la passada legislatura, destinats precisament a empènyer el país. Hi ha dos acords claus que van marcar l’acció de govern en termes econòmics: l’Acord estratègic per a la competitivitat signat entre Govern sindicats i patronals i el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació signat per tots els anteriors, més els grups parlamentaris de CiU i PP, més totes les universitats, i al qual es van adherir desenes d’entitats, des de la Corporació, als centres de recerca i tecnològics i col·legis professionals.
Al marge de les noves aportacions que puguin sortir del document del comitè d’experts, està clar que per raons polítiques i per eficiència el govern està  obligat a desplegar el Pacte de Recerca i Innovació, de tan ampli consens i que s’elaborà amb la consulta a més de 800 persones representatives del món empresarial i acadèmic, i que aborda solucions estructurals a reptes estructurals.
Elpacte contenia vuit reptes: 1.Capacitar. Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor 2.Empènyer. Desenvolupar i mantenir una capacitat elevada per generar i valoritzar coneixement capdavanter 3.Estirar. Innovar sistemàticament com a base de l’activitat productiva i de l’acció pública i social 4.Internacionalitzar. Pensar, ser i fer globalment en recerca i innovació 5.Socialitzar. Aconseguir que la societat catalana s’imbueixi de ciència, tecnologia i innovació. 6.Orientar. Focalitzar i prioritzar la recerca i la innovació 7. Facilitar. Adoptar una governança del sistema de recerca i d’innovació intel·ligent, eficient i eficaç 8.Invertir. Invertir més i millor en recerca i innovació en l’àmbit públic i en el privat
Es pactaren 131 compromisos molt concrets dels quals cap dels signants es pot escapar i que arriben a la dècada del 2020. Aquests compromisos ja es van plasmar en un primer període 2010-2013 en el segon Pla de Recerca i Innovació que ja encarrilava la feina de totes les àrees de govern per acomplir el PNRI. Una de les tasques estratègiques incloses en ell és l’orientació dels clústers i dels àmbits científico tecnològics cap a reptes socioeconòmics definits en el cas català en 17 focus, que van des de l’energia fins a la indústria de les emocions(turisme indústria cultural), passant per l’aigua o la salut.
Un destil·lat del Pacte seria garantir la governança del sistema RDI;administració i serveis públics innovadors; infraestructures per a la ciència i la innovació al primer lloc de l’agenda; “Capital innovador” i noves fórmules de finançament público-privat; recerca puntera implicada en la creació de valor socioeconòmic;creació d’entorns per l’emprenedoria i la innovació; el disseny i la innovació social aspectes estratègics.
El Pacte implica a tots els departaments del Govern de la Generalitat, però sobretot implica que els nous responsables polítics directes de les dues principals agències de suport a la innovació, s’hagin llegit el Pacte, utilitzin intel·ligentment el potencial enorme de centenars de professionals que treballen a Acc1Ó i a Talència, respectin el model d’agències que ja tenen escrits els seus propis plans de desplegament 2009-2013, facin front al concepte retallada lineal que aplicat a aquests organismes que ja estaven mal dotats, significa matar la gallina dels ous d’or, i, sobretot, que no es perdi l’esperit de cooperació amb els agents socioeconòmics i de confiança amb els treballadors d’aquestes agències claus.
Tirarem per terra tota la feina feta? Farem una marrada d’un parell d’anys per acabar concloent el que ja havien conclòs desenes d’experts fa tres anys? Serem tant poc catalans d’incomplir un pacte?
http://www.avui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/387669.html