Diumenge, 26 de juny de 2022 - Edició 1431
La República

Carregats d’autoodi actuen contra els que defensen la normalització lingüística o la seva identitat

             Per entendre el que vull explicar s'ha de saber el millor possible què significa la paraula “autoodi”. Per això vos anotaré uns quants fragments del Diccionari de Sociolingüística de […]

Joan Lladonet 25/06/2017

             Per entendre el que vull explicar s'ha de saber el millor possible què significa la paraula “autoodi”. Per això vos anotaré uns quants fragments del Diccionari de Sociolingüística de Francesc Ruiz i San Pascual, de Rosa Sanz i Ribelles i de Jordi Solé i Camardons: “Actitud segons la qual els individus busquen d'amagar les característiques individuals que no s'adeqüen als estereotips socials. Sovint el fet de buscar la identificació amb el grup dominant va acompanyada d'actituds intolerants respecte al grup d'origen i es donen, per tant, actituds de rebuig lingüístic davant les persones que manifesten els trets que els que s'autoodien volen abandonar. […]” “[…] Si són bilingües, tendiran a usar la llengua socialment prestigiada en els àmbits d'ús públics i tendiran a amagar la llengua desprestigiada en els àmbits privats. […]” També dins la mateixa definició citen el que diu Ninyoles sobre l'autoodi, aquí en teniu dos fragments: “[…] Quan una comunitat lingüística és objecte de discriminació, els seus membres poden generalment adoptar l'idioma dominant i abandonar el propi. Però llur conducta no sol ser simplement passiva, perquè l'abandonament del grup lingüístic d'origen sovint comporta el sentiment d'hostilitat contra aquells que hi continuen integrats.[…]” “[…] El pas de l'idioma que hom considera 'inferior' a l'idioma dominant no és tan sols una manera de rompre amb el grup cultural d'origen, sinó que sovint va lligat a una intolerància militant respecte als qui segueixen usant aquell idioma.[…]” El mateix sol passar amb la identitat, que també es vol canviar, ja que la llengua és el principal tret identitari.

             És una definició clara i científica que retrata objectivament l'actuació de moltes persones, especialment de molts càrrecs del Partit Popular i de “Ciudadanos”. Queden completament despullats, ni tan sols no han après a dissimular aquest odi que es tenen a ells mateixos i a les seves arrels identitàries. Aquest article l'he volgut escriure després de llegir unes quantes notícies que es troben totalment d'acord amb aquesta definició. La portaveu del grup municipal de Palma, del PP, Marga Durán, en una roda de premsa ha afirmat que “La passada legislatura avançàrem en la normalització, ara retrocedim al monolingüisme en català”. L'autoodi i la tergiversació vessen pels quatre costats. Afirma que la normalització va avançar durant la legislatura de José Ramón Bauzá, quan ni en temps del dictador Franco es va retrocedir tant en tan poc temps. És capaç de dir que ara anam cap al monolingüisme català, quan qualsevol persona, amb estudis o sense, sap que no existeix el monolingüisme català en cap àmbit d'ús de la llengua. Tota aquesta frase enllaunada per no dir clarament que el que desitja és arribar al monolingüisme castellà.

             La portaveu vol saber en quin idioma es dirigeixen els ciutadans al consistori, perquè vol que l'ajuntament contesti en el mateix idioma, ja que l'acusa de fer-ho només en català. Si fos així seria el tracte que s'hauria de seguir respecte de la llengua subordinada a la qual se li ha de fer una discriminació positiva pel fet d'haver estat perseguida i reprimida als seus parlants durant segles. Que un ajuntament o qualsevol administració, a les Illes Balears, contesti en la llengua pròpia i oficial és completament normal i legal, però solament les persones que tenen autoodi, desitgen anar-li robant àmbits d'ús fins a fer-la desaparèixer. Si pensen que això és Espanya, també haurien de pensar que la llengua catalana és espanyola, perquè si no ho és, això no és Espanya. Ara provau d'escriure en català a qualsevol ajuntament d'Espanya o de la seva capital. No tan sols no vos contestaran en català sinó que vos obligaran que rectifiqueu l'escrit. Llavors per què volen encolomar el seu autoodi a les institucions?

             L'autoodi no només és lingüístic, sinó que també té a veure amb qualsevol aspecte identitari, que pot diferenciar un poble d'un altre. Això el PP ho treballa des de la FAES, a Madrid, i forma part de la formació de tots els seus, i principalment dels que ocupen o aspiren a ocupar càrrecs. Tenim un exemple clar, amb una persona que encara no demostra gaire autoodi lingüístic, encara que sí que demostra l'identitari com és el cas de Margalida Prohens, que va pronunciar aquesta frase: “Que s'estalviïn aquesta frase de 'Madrid ens mata'. No, el que ens mata no és Madrid, és el sectarisme i la radicalitat d'aquest Govern presidit per Francina Armengol. Cada cop més nacionalista. Cada cop més radical”. Quin nacionalisme ha demostrat l'actual Govern? Sap la senyora Prohens que l'únic nacionalisme, en sentit pejoratiu com ella vol usar aquesta paraula, és el nacionalisme espanyol? Nacionalisme que ha volgut esborrar els altres pobles, les altres nacions, que haurien pogut conformar l'Estat espanyol, si no fos perquè encara es pensen que es troben en l'Edat Mitjana, època d'hidalgos, de soldats, de noblesa vividora, de reis i de batalles, i continuen volent mantenir sotmesos els pocs pobles que els queden que varen vèncer i que encara no s'han independitzat. Per això, els va bé tenir partidaris d'aquests pobles carregats d'autoodi.

             Una altra prova és la denúncia que fan les NNGG del PP a un Institut perquè en una enquesta han posat l'expressió Països Catalans. Crec que demanaven a quin municipi dels Països Catalans havien nat. Això ho troben com si fos una flastomia. Es veu que no saben que a persones de la meva generació no els ensenyaven res del seu municipi, sinó de qualsevol municipi espanyol. Es veu que no volen saber, que el poble català del Principat, el poble valencià i el poble de les Illes Balears, han format part (i poden formar) de la gran nació catalana, que es pot anomenar Països Catalans, i que des del nacionalisme opressor espanyol es prohibeix que es faci, i que tots els que estan carregats d'autoodi no deixen  de recordar. Volen aconseguir, encara que sigui a través de l'autoodi, que desapareguem.