Diumenge, 2 d'abril de 2023 - Edició 1710
La República

Aval ciutadà a la cooperació al desenvolupament

Què pensa la ciutadania de Catalunya sobre la cooperació al desenvolupament? Aquesta és la pregunta que constantment es fan periodistes, polítics, sociòlegs, governs i, sobretot, els actors públics i privats […]

David Minoves 18/05/2009

Què pensa la ciutadania de Catalunya sobre la cooperació al desenvolupament? Aquesta és la pregunta que constantment es fan periodistes, polítics, sociòlegs, governs i, sobretot, els actors públics i privats que ens dediquem a la cooperació i la solidaritat internacional des de fa anys.

Fins ara no existien estudis d’opinió sobre cooperació al desenvolupament que permetessin extreure dades desagregades per al conjunt de la població catalana i que fossin exhaustius pel que fa al contingut. Com a màxim havíem d’extrapolar les dades dels pocs estudis que de manera més o menys parcial tractaven algun d’aquests temes a nivell de l’Estat espanyol.

Per donar resposta a aquestes preguntes, fonamentals per millorar la planificació i el seguiment de les polítiques de cooperació i educació per al desenvolupament, tal i com preveu el Pla Director de Cooperació 2007-10, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) va encarregar un estudi al Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya per tenir una primera fotografia de quines eren les opinions dels catalans i les catalanes en aquest àmbit.

I el primer que destaca l’estudi és que la societat catalana és molt solidària. Un 86,4% dels catalans estan d’acord amb el fet que la Generalitat dediqui una part dels seus recursos a la cooperació amb els països empobrits, i un 68,1% continuen estant-hi a favor malgrat la crisi. I és que gairebé la meitat dels catalans creuen que el principal problema mundial és la pobresa (45,5%) –seguit, de lluny, per la crisi (25,5%)– i que l’opció més efectiva per reduir les desigualtats al món és augmentar l’ajut al desenvolupament.

La majoria de catalans estan sensibilitzats amb la pobresa i les desigualtats del món, i creuen que els països desenvolupats han de contribuir a eradicar-la. Gairebé la meitat dels catalans (46,3%) opinen que haurien de ser els governs dels països rics els que tinguessin més responsabilitat en la cooperació al desenvolupament, seguits per organismes internacionals com ara les Nacions Unides (26,3%) i les ONG (12,7%).

Una gran majoria (83,7%) creuen que és entre molt i bastant important que els països desenvolupats destinin recursos al desenvolupament dels països empobrits i aproven en massa (86,4%) la solidaritat del govern de la Generalitat amb aquests països. Tant és així, que un 53,9% estarien d’acord a augmentar els recursos que la Generalitat destina a l’ajut al desenvolupament tot i la crisi econòmica que estem patint i l’asfíxia financera de la Generalitat de Catalunya.

La majoria de catalans (un 88,8%), a més, creuen que la Generalitat ha d’impulsar l’educació per sensibilitzar la societat en el valor del compromís cívic, i estan d’acord amb el fet que l’administració dugui a terme polítiques solidàries: destinar un 0,7% a la cooperació al desenvolupament (97,1%), dedicar diners a promoure el comerç just (73,5%) i introduir criteris ètics en fer les seves compres i contractacions (74,6%).

Els conceptes relacionats amb la cooperació són prou coneguts entre els ciutadans. Un 67,5% saben que els països desenvolupats haurien de destinar un 0,7% a cooperar amb el desenvolupament dels països empobrits i un 61,4% coneixen què és el comerç just. En canvi, les propostes més concretes com els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni de Nacions Unides només són conegudes per un 10% de la població. I només un 30,5% té constància que el Govern de la Generalitat destina una part del seu pressupost a la cooperació al desenvolupament.

Els resultats són, doncs, encoratjadors. Molt positius pel que fa a l’adhesió de la ciutadania a la cooperació al desenvolupament i a la solidaritat internacional tot i la crisi, però amb un escàs coneixement dels objectius més específics i de les actuacions que realitzen els actors catalans de cooperació. I per aquesta raó les dades ens han d’animar a mantenir i augmentar el compromís del govern amb la cooperació al desenvolupament, alhora que hem de millorar el coneixement de la població sobre l’activitat que realitza la Cooperació Catalana.