Divendres, 27 de gener de 2023 - Edició 1646
La República

Com acabarà la polèmica del Teatre Lliure?

Com s’ha anunciat al llarg dels últims mesos, fonts del Teatre Lliure han afirmat que la nova contractació d’un director o directora, ha de ser un exemple de bones praxis. […]

Joan Vila i Boix 02/11/2018
Primer pla del director del Teatre Lliure Lluís Pasqual durant la roda de premsa de presentació de la temporada 2018/2019 / ACN

Com s’ha anunciat al llarg dels últims mesos, fonts del Teatre Lliure han afirmat que la nova contractació d’un director o directora, ha de ser un exemple de bones praxis. D’aquesta manera el dimecres es van anunciar els aspectes tècnics que haurien de resoldre el concurs.

La retribució anual del pròxim director del Teatre Lliure serà de 96.000 euros bruts i en el cas que la direcció s’adjudiqui a un professional de l’escena i se’l contracti per un dels espectacles pot tenir una retribució de fins a un màxim anual de 25.000 euros bruts addicionals per temporada. Així el sostre es fixaria en 121.000 euros. Aquest és un dels punts inclosos en les bases del Concurs per a la contractació de la Direcció del Lliure, que van ser aprovades al Ple del Patronat de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona del 26 d’octubre. Com ja es va explicar, la contractació del nou director serà per un període de quatre anys amb la possibilitat d’una pròrroga de fins a quatre més.

Altres funcions del director seran la Proposta del Contracte Programa; la proposició i execució de les línies d’actuació de la Fundació, en allò referent a l’orientació i l’activitat artística, així com la coordinació i la supervisió de les activitats acordades pel Patronat, i en el seu cas, el nomenament dels membres del Consell Assessor.

Els requisits dels candidats seran tenir com a mínim titulació superior, formació acadèmica assimilable o trajectòria avalada, i coneixements suficients per a la responsabilitat del càrrec; experiència professional acreditada en l’àmbit de la gestió d’equipaments culturals o anàlegs; experiència acreditada en qualsevol àrea de les arts escèniques (interpretació, direcció, dramatúrgia, escenografia, etc.) i en l’organització de projectes artístics, així com conèixer, acceptar i comprometre’s amb els principis fundacionals del Teatre Lliure i la seva vocació de teatre públic.

Totes les persones que aspirin al càrrec hauran de presentar la documentació abans del dia 17 de desembre de 2018 a les tres de la tarda. Totes les sol·licituds presentades seran analitzades, en una primera fase d’avaluació, per una comissió constituïda a aquests efectes, que seleccionarà les propostes que passaran a una segona fase en què es realitzaran entrevistes personals amb les persones seleccionades. La Comissió estarà formada pel president de la Fundació Teatre Lliure, per quatre experts de l’àmbit d’activitat de la Fundació i per un patró designat pel Ple del Patronat d’entre els seus membres.

La Comissió, després de realitzar les entrevistes amb les persones seleccionades, valorarà les propostes i proposarà a la Junta de Govern de la Fundació Teatre Lliure 2 o 3 persones candidates, perquè aquesta faci la proposta de nomenament de director/a al Plenari de la Fundació, que és qui l’ha d’aprovar.