Dijous, 2 de desembre de 2021 - Edició 1225
La República
Publireportatge

L’AMB aprova uns “pressupostos anticovid” enfocats a polítiques socials

Tot i posar l’accent en la pandèmia, els comptes de l’entitat no obliden altres temes transcendents com l’emergència climàtica

25/12/2020
Pla general de dos operaris desinfectant l'entorn de les dutxes d'una platja de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus segueix colpejant les societats de tot el món. La catalana no és una excepció i els col·lectius més vulnerables o els treballadors de feines enfocades al sector serveis i oci han quedat molt tocats pels efectes dels confinaments a causa de les polítiques imposades per a frenar la Covid-19.

Davant d’aquest context excepcional, l’AMB ha aprovat uns comptes que es podrien definir com uns “pressupostos anticovid” enfocats, sobretot, a polítiques socials però sense oblidar grans reptes socials del nostre temps com l’emergència climàtica.

Torra: “El pressupost de l’AMB és el tercer més gran a Catalunya”

En una trobada amb periodistes, Ramon Torra, Gerent de l’AMB, explicava l’enfocament dels comptes en el context de la pandèmia: “l’accent el posem sobre les polítiques socials com l’habitatge, el comerç, els serveis bàsics així com la mobilitat”.

Torra, a més, recordava que l’AMB també ha patit els efectes econòmics de la pandèmia obtenint menys ingressos degut, per exemple, a la caiguda d’usuaris al transport públic gestionat per l’AMB. Així i tot, a més, l’entitat metropolitana ha seguit amb les despeses habituals de manteniment fet que ha provocat un petit dèficit.

Així doncs, el gerent de l’AMB ha explicat que per aquest 2020 hi ha hagut despeses addicionals vinculades al manteniment, havent de realitzar una reassignació de recursos i, sense deixar d’oferir ajudes.

És per aquest motiu que per als comptes del 2021 s’ha demanat una expansió i s’arriben als 2.000 milions d’euros, que això “inclou totes les empreses de titularitat de l’AMB”.

Amb una inversió consolidada de 2.230,8 milions d’euros, Torra recorda que el pressupost de l’AMB és el tercer més gran a Catalunya i que aquest incorporà ara de manera definida un crèdit de 110 milions d’euros que addicional servirà per a desenvolupar el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA).

Uns pressupostos que creixen respecte a l’any anterior

Torra ha fet especial referència que aquests comptes públics tenen un objectiu clar: realitzar “inversions dirigides a la sostenibilitat ambiental, la lluita contra el canvi climàtic i la reducció d’emissions contaminants”.

Cal mencionar que els nous pressupostos significaven un creixement del 8%. Aquesta xifra es dispara prop d’un 19% amb un crèdit vinculat al PSA demanat a entitats financeres privades.

Pressupostos enfocats a les polítiques socials: habitatge, comerç o serveis bàsics com la mobilitat

Els comptes aprovats per l’AMB van dirigits a millorar totes aquelles polítiques socials que pot oferir l’administració metropolitana. Torra posa d’exemple el transport, mantenir la qualitat dels serveis que s’estan prestant, i dotar de millores la gestió de residus.

Un dels exemples de la visió social de l’AMB ha estat el pla ApropAMB, dedicat a lluitar contra els efectes de la Covid-19 en diferents sectors i ajudes socials a col·lectius més afectats, tal com us explicava La República en aquest reportatge.

Els comptes també contemplen el pla de millora urbana, amb inversions destinades al manteniment i a millorar la qualitat urbana dels espais públics, edificis i que, assegura Torra, s’amplia en l’àmbit social a les despeses vinculades a la pandèmia.

El gerent de l’AMB també ha destacat que el gruix de la despesa es produeix amb recursos propis. També ha fet referència al petit tant per cent dels diners destinats a despeses d’estructura: 7% del total es destina a la despesa del personal. En definitiva, uns percentatges baixos en despeses d’estructura o que no són finalistes. Fins i tot, ha posat de manifest que en el tancament de l’any 2020, la despesa financera és testimonial: “només hi ha uns 20 milions pendents d’amortitzar en deute”.

El pla ApropAMB ajuda als col·lectius més afectats per les conseqüències econòmiques de la pandèmia

Novel: el pressupost del 2021 incrementa les partides en polítiques socials.

En la trobada amb periodistes, Antoni Novel, director de Serveis Generals de l’AMB, ha desglossat les partides del pressupost de l’administració metropolitana. Per una banda, la gestió del transport, els residus i cicle integral de l’aigua representen el 80% del pressupost. Novel detalla que “d’aquest 80% la meitat està dedicat a mobilitat i transport amb el 40% i l’altre 40% residus i cicle de l’aigua”. La resta va destinat majoritàriament a la inversió en parcs, platges, rius i altres territoris metropolitans.

A més de les partides destinades al pla social de l’ApropAMB, Novel ha fet referència que l’AMB prepara un milió d’euros per un pla d’ajudes a pagament de fiscalitat, és a dir, ajudar a aquells col·lectius més afectats per la pandèmia a fer front al Tribut Metropolità i la Taxa metropolitana de Tractament de Residus (TMTR).

Pel que fa als ingressos, Novel ha explicat que “el 29% prové de la fiscalitat i l’altre gran ingrés és amb aportació de municipis a través de l’Ibi o percentatge dels tributs de l’Estat o del pagament per ús dels serveis de TMB”. Pel que fa a l’àmbit de residus i cicle de l’aigua el 20% s’obté via transferència de l’Agència Catalana de l’Aigua o cànon de l’aigua i altres taxes.

L'AMB transforma els espais rurals de la metròpolis de Barcelona

La pandèmia ha reduït ingressos a l’AMB

El confinament ha suposat una clara disminució dels ingressos de l’AMB a través del transport, així com el cànon de l’aerobús o bus turístic, unes quantitats que s’han vist molt afectats per la Covid-19. Novel, a més, assegura que l’administració metropolitana “preveu que durant el 2021 continuarà aquesta tendència a la baixa”.

La lluita contra el canvi climàtic es manté i s’amplia

Novel ha volgut posar en relleu que “es manté i s’impulsa la lluita contra la contaminació atmosfèrica, en l’àmbit de l’emergència climàtica” i que la inversió s’adreça a la reducció CO₂, a millorar l’eficiència energètica, la mobilitat sostenible (carrils bici, espais de vianants) i elèctrica (com la transició de models dièsel a models híbrids, elèctrics o hidrogen). Un exemple d’un dels grans esforços de l’AMB cap aquesta direcció ha estat la implementació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que La República també va explicar en aquesta crònica.

Impulsar l’habitatge sostenible i intensificar les ajudes en temps de pandèmia

Pel que fa a l’espectre social, Novel ha destacat “els programes d’impuls de la recuperació econòmica” i alhora facilitant “habitatge assequible a col·lectius amb necessitats d’emancipació o rendes baixes”. Ha donat importància que l’AMB “mobilitza recursos per a reactivació econòmica com dotar d’habitatge assequible”. També fa uns dies La República us detallava els projectes de l’AMB d’habitatge amb protecció oficial durant una visita a l’edifici PISA de Cornellà.