Diumenge, 14 d'agost de 2022 - Edició 1480
La República

El Govern llença una línia d’ajuts a la recerca sobre l’impacte de la covid i les pandèmies per valor de 7,2 MEUR

Es fomentarà la creació de projectes comuns entre grups de recerca de diferents institucions

Agències 05/10/2020
Estudis sobre ela Covid-19 en un laboratori

El Govern ha llençat la línia d’ajuts per a projectes de recerca Pandèmies 2020, amb l’objectiu de finançar recerques en diversos àmbits científics per analitzar els efectes de la pandèmia de la covid-19. També es destina a recerques que analitzin el concepte de pandèmia sobre la societat. La convocatòria compta amb una partida de 7.200.000 MEUR i les sol·licituds es podran presentar fins el 30 d’octubre. La finalitat és proposar mesures, models i línies d’actuació per contribuir a superar les conseqüències de la pandèmia i per definir nous models preventius, d’anàlisi i tractament.

La convocatòria abasta propostes sobre els aspectes sanitaris però també aproximacions socials, econòmiques, educatives, històriques o culturals.
Segons el Govern, al voluntat dels ajuts és “fer aflorar una reflexió rigorosa i històrica al voltant de les diverses facetes que conformen la complexitat d’una pandèmia, per tal d’entendre millor l’abast de la covid-19 i de tractar i anticipar-se a les que puguin esdevenir en el futur”. Es busca també potenciar el desplegament de projectes conjunts entre grups de recerca de diferents institucions del país que treballin sobre una mateixa temàtica.

Tot i estar oberta a projectes de tots els àmbits, es proposa una sèrie de camps que es poden prendre com a referència per fomentar la interdisciplinarietat en cinc grans àmbits. Aquests són salut i benestar; societats inclusives, innovadores i reflexives; sostenibilitat i urbanisme; transformació digital i industrial; i economia reactiva i del coneixement.

Es podran beneficiar d’aquesta nova línia d’ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari català i dels centres de recerca CERCA. També està oberta a les grans instal·lacions científiques i tècniques singulars amb personalitat jurídica pròpia i seu a Catalunya que tinguin grups de recerca reconeguts vigents. Els equips de recerca han d’estar conformats per un mínim de deu investigadors i investigadores, composats per una persona responsable del projecte i almenys nou investigadors doctors vinculats a universitats catalanes o centres CERCA.

Ajuts d’entre 50.000 i 350.000 euros
La convocatòria es resoldrà per mitjà d’un procediment de concessió de concurrència competitiva que tindrà en compte l’adequació i la qualitat científica de la proposta, la conformació de l’equip de recerca i l’impacte dels resultats esperats. Cadascun dels projectes podrà optar a un ajut d’entre 50.000 i 350.000 euros, que s’acabarà determinant en funció del nombre de sol·licituds, la puntuació obtinguda segons els criteris d’avaluació i selecció, així com dels àmbits i de la disponibilitat pressupostària. Els projectes tenen un temps d’execució de 18 mesos.