Dilluns, 3 d'octubre de 2022 - Edició 1530
La República

Interior crearà una comissaria específica per a vícitmes de violència masclista i un canal d’informació per whatsapp

ACN Barcelona.-El Departament d’Inteiror crearà una Comissaria específica de la Dona per impulsar i coordinar les accions contingudes en un nou pla per lliutar contra la vilència masclista. El pla […]

Agències 19/03/2021

ACN Barcelona.-El Departament d’Inteiror crearà una Comissaria específica de la Dona per impulsar i coordinar les accions contingudes en un nou pla per lliutar contra la vilència masclista. El pla consta de 20 mesures que el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha presentat aquest divendres. En aquest sentit, l’1 d’abril es posarà en marxa un canal de missatgeria instantània per assessorament i informarció sobre violència contra les dones. El nou model que implantarà el pla vol garnatir i millorar la prevencio i oferir una atenció qualificada i especialitzada a les dones i els seus fills, així com potenciar la investigació policial dels fets delictius en aquest àmbit. També es vol reduir els processos de victimització i afavorir la denúncia.

El nou pla renova l’actual, que funciona des del 2012. Interior ha impulsat una revisió a fons amb l’objectiu de millorar l’atenció policial a les víctimes de violènica de gènere i ho ha fet a partir d’una exhaustiva diagnosi dels serveis i procediments vigents. El pla s’anirà implementant de manera progressiva i s’estableix en diferents fases. Una de les primeres mesures a aplicar és la posada en marxa d’un canal de missatgeria instantània gestionat pels Mossos d’Esquadra per tal que les dones afectades en algun aspecte per la violènica masclista puguin rebre assessorament i informació personalitzada. Així, amb el número 601.00.11.22 es podrà contactar amb els mossos per rebre assesorament polcial i resoldre dubtes i preguntes. Aquest canal no va orientat a gesitonar incidències o emergències i no substitueix el telèfon d’emergències 112. La idea és que faciliti a les dones conèixer les eines de què disposen, els drets que les assisteixen i com a pas previ, en cas necessari, a la denúncia policial. També en l’àmbit tecnològic, es farà ús de les noves tecnologies per part dels Grups d’Atenció a la Vícitma (GAV) en el seguiment de les víctimes per tal d’afavorir el contacte directe amb aquestes. Per exemple, es farà ús de la videoconferència ja sigui en asessoraments o durant el seguiment. Durant el 2020, tots els Grups ja van incorporar el material tecnològic necessari i les llicències que permeten aquestes connexions. El pla preveu també crear un aplicació sobre violència de gènere.Es millorarà també la formació i especialització dels efectius policials que treballen en l’àmbit de la violència de gènere i es farà una enquesta per avaluar la intervenció policial en dones que han denunciat. A més, s’instaurarà un pla d’autocura per a professionals que presten serveis als Grups d’Atenció a la Vícitma i s’establirà nou material preventiu i s’actualitzarà el dirigit a escoles i gent jove. Creació d’un Espai policial d’atenció a les vícimtesTambé es crearà un Espai policial d’Atenció per a dones vícitmes de violènica de gènere. L’espai estarà obert 24 hores els 365 dies de l’any i es dissenyarà amb l’atenció de donar un servei qualitatiu. Comptarà amb acords interdepartamentals de coordinació i col·laboració amb altres sectors socials i jurídics amb especialització en l’àmbit de la violència de gènere. L’espai estarà gestionat pels Mossos d’Esquadra i es posarà en marxa en un futur com a prova pilot a Barcelona. Serà un espai on la víctima podrà interposar la denúncia i al mateix temps disposarà de serveis d’assessorament i informació. Més invesitgacióEl pla incorpora també un impuls a la investigació dels fets per ampliar els atestats. Per exemple, amb la recollida d’imatges de càmeres de vídeo vigilància, l’ampliació de declaracions de testimonis i altres elements de càrrega de la prova. D’aquesta manera es pretén evitar que el pes de la prova recaigui en el testimoni de la vícitma. En aques sentit, seran els GAV els que faran la recollida de la declaració de la vícitma i també els encarregats de fer l’oferiment de drets i tramitar la sol·licitud de l’ordre de protecció, la valoració policial del risc i les diligènices policials relacionades amb les situacions de vulnerabilitat. El pla incorpora la promoció i garantia de l’assistència jurídica lletrada en seu policial. Per aconseguir-ho, s’articularan mecanismes amb el Consell de l’Advocacia de Catalunya i amb els deganats. La proposta es instaurar preferentment les assistències lletrades telemàtiques. Un altre objectiu és generar intel·ligència policial en l’àmbit de la violència masclista a partir de l’anàlisi de les dades disponibles Més efectius als grups d’atencióD’altra banda, Interior vol augmentar el nombre d’efectius policials als Grups d’Atenció a la Vícitma. A Barcelona, ja hi ha 13 efectius més i la idea es continuar aquest reforç a la resta de regions policials. Fora de l’horari d’aquests grups, la idea és que les Oficines d’Atenció al Ciutadà puguin oferir una atneció personal i per això es farà formació i especialització en aquest àmbit. Es milloraran també els acords amb les policies locals per a l’atenció i seguiment de les vícitmes de violència masclista a través d’acords de col·laboració amb les comissaries de Mossos de cada zona. En aquest sentit, es treballa també en la creació de l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà, un servei especialitat 24 hores per a la recollida de denúncies. Aquesta és una proposta que Interior fa a llarg termini, ja que requereix de diversos acords de judicatura i advocacia, a més de la certificació i acreditació de la signatura digital dels denunciants. Per últim, el pla promourà disposar d’una avaluació única del risc de la violència de gènere per tal que la valoració policial del risc es pugui complementar am la valoració forense del risc en aquells caoss en què el jutge ho requereixi. 12.377 denúncies el 2020El 2020 els Mossos van atendre 12.594 dones en l’àmbit de violència masclista, es va instruir 12.377 denúncies i es van destinar 30.543 hores a serveis de protecció policial. Els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) van tenir en seguiment un total de 10.983 dones, de les que 7.9844 tenien una mesura judicial de protecció o de Fiscalia vigent. L’evolució de les denúncies des del 2010 és estable, amb variacions d’entre un 0 i un 1%, a excepció del 2020, quan es va produir un descens del 6% respecte l’any anterior com a conseqüència de la pandèmia.